Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm môn tin học đại cương lớp học liên thông ngành xây dựng khóa 11

Phòng đào tạo gửi kết quả môn học tin đại cương cho sinh viên học liên thông từ trung cấp và cao đẳng lên đại học ngành xây dựng khóa 11

KẾT QUẢ MÔN HỌC TIN ĐẠI CƯƠNG KHÓA HỌC LIÊN THÔNG XÂY DỰNG 11 

Lớp liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng;

học liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng;

Khóa học liên thông xây dựng 11 - Lớp TCXD 11

- Điểm môn học tin đại cương gửi tới sinh viên học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựngliên thông từ cao đẳng lên đại học khóa 11.

- Hiện môn tin đại cương phòng đào tạo đã có kế hoạch tổ chức học lại, sinh viên đối chiếu để đăng ký học lại theo thời gian quy định của trường đã được thông báo trước đó.

- Riêng sinh viên thuộc khóa học liên thông xây dựng khóa 12 chưa được tổ chức học bổ xung môn này, thì tham gia học cùng với sinh viên học lại khóa 11 khi có kế hoạch tổ chức học lại.

>>> Xem Ds các môn đã công bố điểm trong chương trình đào tạo liên thông xây dụng: Tại đây

 

DSSV HỌC LIÊN THÔNG XÂY DỰNG VÀ KẾT QUẢ MÔN HỌC TIN ĐẠI CƯƠNG KHÓA 11

 

Stt

Họ và

Tên

Ngày sinh

Tin đại cương

Kiểm tra

Bài thi

Học phần

1

Lê Văn

Chung

26/10/89

//

//

//

2

Nguyễn Thành

Công

12/04/77

8

4

5.6

3

Nguyễn Văn

Cường

14/04/90

8

7.5

7.7

4

Ninh Hải

Đăng

16/03/91

//

//

//

5

Sa Ngọc

Hải

18/08/87

//

//

//

6

Nguyễn Hữu

Hoàn

07/11/86

7

3

4.6

7

Nguyễn Đình

Hùng

26/01/83

5.8

6

5.9

8

Tạ Tư

Kỷ

24/10/89

//

//

//

8

Đoàn Văn

Nhanh

12/09/88

5.4

7

6.4

9

Nguyễn Như

Quỳnh

01/10/82

4.4

6

5.4

10

Nguyễn Đắc

Sơn

29/10/88

4.4

5

4.8

11

Nguyễn Ngọc

Sơn

12/02/92

8

6.5

7.1

12

Đinh Công

Tâm

03/11/87

//

//

//

13

Tạ Văn

Tấn

24/07/79

6.2

5

5.5

14

Trịnh Ngọc

Trường

26/12/85

5.2

7

6.3

15

Nguyễn Mạnh

Tuấn

14/10/87

6.2

5

5.5

16

Nguyễn Trọng

Tuấn

20/08/91

//

//

//

17

Phạm Đại

Văn

29/08/83

7

5

5.8

18

Phạm Đức

Báu

10/03/92

6.2

5

5.5

19

Nguyễn Vũ

Cương

31/07/96

7

4

5.2

20

Đào Tuấn

Nghĩa

10/10/94

5

3

3.8

21

Bùi Quốc

Quân

17/03/89

5.4

2

3.4

22

Nguyễn Minh

Tân

04/08/86

7

2

4

23

Ngần Anh

Thắng

21/09/83

//

//

//

24

Hà Văn

Tùng

28/06/90

4.2

5

4.7

25

Quách Sơn

Tùng

17/05/93

//

//

//

26

Hoàng Đàm

Vinh

13/09/81

4

2

2.8

27

Hoàng Gia

Vịnh

28/08/78

4

3

3.4

28

Vũ Văn

Bộ

21/05/85

 

 

 

29

Trần Văn

Bốn

25/11/90

 

 

 

30

Đỗ Đức

Đại

28/05/96

 

 

 

31

Trương Thái

31/12/92

 

 

 

32

Nghiêm Thanh

Hải

14/08/95

 

 

 

33

Lê Thị

Linh

20/11/86

 

 

 

34

Vũ Đình

Nam

16/03/86

 

 

 

 

Tin tức khác