Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm lớp liên thông đại học ngành xây dựng khóa 11 và 12 môn CHKC1

Thông tin về kết quả môn học khóa đào tạo liên thông từ trung cấp và cao đẳng lên đại học ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp môn Cơ học kết cấu 1.

LỚP HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CẬP NHẬT ĐIỂM

Hệ đào tạo liên thông đại học ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp;

Khóa đào tạo liên thông xây dựng: 11 và 12.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

KẾT QUẢ ĐIỂM MÔN HỌC KHÓA HỌC LIÊN THÔNG XÂY DỰNG

Môn học Cơ học kết cấu 1 - Lớp TCXD 11.1 và 12.1

 

- Danh sách các môn trong chương trình đào tạo liên thông đại học ngành xây dựng, đã học và thi hoàn thiện môn học đó tại các kỳ học sẽ tiếp tục cập nhật khi nhận kết quả gửi từ phòng đào tạo duyệt và báo lên.

- Sinh viên tại các khóa học liên thông xây dựng trên theo dõi từng đầu điểm, đối chiếu để biết về điểm môn đã học và thi.

>>> Xem bảng tổng hợp DS các môn đã biết của khóa học liên thông xây dựng 11 và 12 TẠI ĐÂY

 

DSSV  LIÊN THÔNG NGÀNH XÂY DỰNG VÀ KẾT QUẢ HOÀN THIỆN MÔN HỌC

 

Stt

Họ và

Tên

Ngày sinh

Cơ hội kết cấu 1

Kiểm tra

Bài thi

Học phần

1

Lê Văn

Chung

26/10/89

6

6

6

2

Nguyễn Thành

Công

12/04/77

8

8

8

3

Nguyễn Văn

Cường

14/04/90

4

8

6.4

4

Ninh Hải

Đăng

16/03/91

4

7

5.8

5

Sa Ngọc

Hải

18/08/87

4

6

5.2

6

Nguyễn Hữu

Hoàn

07/11/86

5

6

5.6

7

Nguyễn Đình

Hùng

26/01/83

6

7

6.6

8

Tạ Tư

Kỷ

24/10/89

6

7

6.6

8

Đoàn Văn

Nhanh

12/09/88

4

6

5.2

9

Nguyễn Như

Quỳnh

01/10/82

5

6

5.6

10

Nguyễn Đắc

Sơn

29/10/88

5

7

6.2

11

Nguyễn Ngọc

Sơn

12/02/92

5

7

6.2

12

Đinh Công

Tâm

03/11/87

6

8

7.2

13

Tạ Văn

Tấn

24/07/79

4

7

5.8

14

Trịnh Ngọc

Trường

26/12/85

7

7

7

15

Nguyễn Mạnh

Tuấn

14/10/87

7

7

7

16

Nguyễn Trọng

Tuấn

20/08/91

4

6

5.2

17

Phạm Đại

Văn

29/08/83

4

8

6.4

18

Phạm Đức

Báu

10/03/92

4

7

5.8

19

Nguyễn Vũ

Cương

31/07/96

4

7

5.8

20

Đào Tuấn

Nghĩa

10/10/94

5

7

6.2

21

Bùi Quốc

Quân

17/03/89

5

8

6.8

22

Nguyễn Minh

Tân

04/08/86

8

8

8

23

Ngần Anh

Thắng

21/09/83

5

7

6.2

24

Hà Văn

Tùng

28/06/90

7

8

7.6

25

Quách Sơn

Tùng

17/05/93

5

8

6.5

26

Hoàng Đàm

Vinh

13/09/81

6

7

6.6

27

Hoàng Gia

Vịnh

28/08/78

6

8

7.2

28

Vũ Văn

Bộ

21/05/85

4

7

5.8

29

Trần Văn

Bốn

25/11/90

2

6

4.4

30

Đỗ Đức

Đại

28/05/96

8

7

7.4

31

Trương Thái

31/12/92

2

7

5

32

Nghiêm Thanh

Hải

14/08/95

5

6

5.6

33

Lê Thị

Linh

20/11/86

5

8

6.8

34

Vũ Đình

Nam

16/03/86

6

5

5.4

Tin tức khác