Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm lớp liên thông đại học ngành xây dựng 81 môn kỹ thuật điện

Sinh viên lớp học liên thông xây dựng, hệ liên thông từ trung cấp lên đại học 8.1 xem điểm kết thúc môn học kỹ thuật điện được phòng đào tạo gửi lên.

HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG 8.1 XEM ĐIỂM KẾT THÚC MÔN HỌC

Lớp học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng: TCXD8.1

Điểm học phần: Kỹ thuật điện

► Lớp liên thông ngành xây dựng TCXD 8.1 các em đã hoàn thiện xong các môn từ kỳ 1 đến 6, cho đến nay điểm học phần các môn đã có tương đối đầy đủ. Những môn nào chưa có điểm, phòng quản lý sinh viên liên thông xây dựng sẽ tiếp tục cập nhật để các em biết kết quả học tập từng môn.

Danh sách các môn đã biết điểm, được phòng đào tạo liên thông đại học xây dựng tổ chức thi lại - học lại vào từng đợt, em nào chưa qua môn sẽ theo dõi kế hoạch học lại - thi lại khi có lịch.

>>> Kế hoạch học lại - thi lại và danh sách sinh viên lớp học liên thông xây dựng 8.1 xem TẠI ĐÂY

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH XÂY DỰNG LỚP 8.1 VÀ KẾT QUẢ HỌC

 

Stt

Họ và

Tên

Kỹ thuật điện

Ktra

B.thi

H. phần

1                     

Nguyễn Ngọc

Bích

7

5

6

2                     

Nguyễn Đình

Chiến

2

4

3

3                     

Phạm Xuân

Công

6

4

5

4                     

Nguyễn Văn

Dân

6

4

5

5                     

Nguyễn Trung

Dũng

5

5

5

6                     

Vì Việt

Dũng

0

4

2

7                     

Nguyễn Văn

Kiệm

6

4

5

8                     

Lê Hữu

Lượng

4

4

4

9                     

Nguyễn Viết

Mạnh

7

5

6

10                 

Trần Hải

Nam

6

5

5

11                 

Lưu Huỳnh Bảo

Ngọc

5

5

5

12                 

Đào Văn

Nguyên

7

5

6

13                 

Nguyễn Thế

Ninh

5

5

5

14                 

Phạm Văn

Phương

6

4

5

15                 

Nguyễn Mạnh

Quân

6

4

5

16                 

Nguyễn Trung

Sáng

5

5

5

17                 

Vũ Nhật

Tài

5

4

4

18                 

Hoàng Văn

Tập

6

4

5

19                 

Đinh Quang

Thanh

5

5

5

20                 

Phùng Văn

Thịnh

6

4

5

21                 

Vũ Văn

Thức

6

4

5

22                 

Nguyễn Vi

Thuyết

6

4

5

23                 

Đinh Văn

Tón

5

5

5

24                 

Trần Trọng

5

5

5

25                 

Lê Hải

Tuân

7

5

6

26                 

Trần Công

Minh

5

5

5

27                 

Trần Sỹ

Hảo

7

5

6

28                 

Nguyễn Duy

Hoàn

7

5

6

29                 

Nguyễn Việt

Đức

6

4

5

30                 

Hoàng Đình

Dũng

6

4

5

31                 

Nguyễn Thị

Hồng

5

5

5

32                 

Dương Thanh

Hùng

6

4

5

33                 

Dương Văn

Hùng

6

4

5

34                 

Phạm Như

Hưng

6

4

5

35                 

Vũ Văn

Hưng

5

5

5

36                 

Phạm Văn

Nam

5

5

5

37                 

Đinh Văn

Ngọ

6

4

5

38                 

Lưu Đức

Quân

5

5

5

39                 

Phạm Văn

Quang

5

5

5

40                 

Dương Văn

Sơn

5

4

4

41                 

Nguyễn Văn

Thắng(90)

5

5

5

42                 

Nguyễn Văn

Thịnh

5

5

5

43                 

Trần Đức

Triều

6

4

5

44                 

Nguyễn Văn

Tuấn

5

5

5

45                 

Hoàng Văn

Tùng

6

4

5

46                 

Nguyễn Thị

Yến

5

5

5

47                 

Nguyễn Đức

Anh

6

4

5

48                 

Phạm Văn

Đồng

0

4

2

49                 

Tạ Văn

Đồng

6

4

5

50                 

Nguyễn Thế

Khoản

5

5

5

51                 

Phạm Hồng

Nam

5

5

5

52                 

Nguyễn Văn

Thắng (86)

5

5

5

53                 

Phạm Văn

Tuyền

6

4

5

54                 

Đỗ Minh

Vỹ

6

4

5

 

Tin tức khác