Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm khóa liên thông trung cấp xây dựng khóa 91 và 101 môn CH đất và CHLT2

Khóa học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng lớp TCXD 9.1 và TCXD 10.1 xem điểm môn Cơ học đất và cơ học lý thuyết 2.

HỆ LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG CẬP NHẬT ĐIỂM

Lớp liên thông trung cấp lên đại học ngành xây dựng: TCXD 9.1

Lớp học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng: TCXD 10.1

Môn học: Cơ học đất và Cơ học lý thuyết 1

- Khóa học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng 9 và 10 xem kết quả môn học, hiện nay đã nhập về phòng đào tạo. Quản lý sinh viên học liên thông xây dựng cập nhật điểm lên website: daotaodaihan.com để các khóa liên thông xây dựng xem điểm.

- Điểm thi các môn trong quá trình học liên thông từ trung cấp lên đại học sẽ được cập nhật thường xuyên và đầy đủ để các em nắm được kết quả học tập trong các kỳ. Với các trường hợp thi trượt môn hoặc không tham gia học theo dõi thêm lịch trình tổ chức học lại - thi lại do phòng đào tạo sắp xếp khi có lịch.

 >>> Điểm kiến trúc và ĐA. kiến trúc lớp liên thông trung cấp lên đại học ngành xây dựng 9.1 và 10.1

 

KẾT QUẢ MÔN HỌC LỚP LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG

ĐIỂM CƠ HỌC ĐẤT VÀ CƠ HỌC LÝ THUYẾT 2: LỚP TCXD 9.1 & TCXD 10.1

 

 

Stt

Họ và

Tên

Cơ lý thuyết2

Cơ học đất

Ktra

B.thi

H. phần

Ktra

B.thi

H. phần

1         

Bùi Văn

Bình

6

6

6

6

6

6

2         

Ninh Văn

Đoàn

6

6

6

6

6

6

3         

Lê Quý

Dương

7

6

6.4

6

6.5

6.3

4         

Nguyễn Khương

Duy

0

6

3.4

7

6

6.4

5         

Phạm Quốc

Hải

3

7

5.4

5

5.5

5.3

6         

Nguyễn Quang

Huy

6

6

6

7

5

5.8

7         

Vũ Văn

Phúc

6

6

6

7

6

6.4

8         

Nguyễn Ngọc

Tám

6

7

6.6

6

5.5

5.7

9         

Nguyễn Minh

Thắng

6

6

6

5

6.5

5.9

10    

Lê Tiến

Thành

5

7

6.2

///

///

///

11    

Phạm Văn

Toàn

6

7

6.6

6

6

6

12    

Đinh Văn

Vĩnh

6

6

6

6

6

6

13    

Nguyễn Đức

Anh

6

6

6

6

5

5.4

14    

Nguyễn Văn

Dũng

7

6

6.4

7

6

6.4

15    

Tạ Văn

Luân

6

6

6

5

5

5

16    

Vũ Việt

Đức

4

6

5.2

///

///

///

17    

Phạm Tiến

Dũng

6

6

6

6

6

6

18    

Bùi Thái

Dương

6

6

6

5

6

5.6

19    

Nguyễn Văn

Đường

7

6

6.4

7

6

6.4

20    

Đào Văn

Hưng

6

7

6.6

6

6

6

21    

Hoàng Văn

Hưng

6

6

6

6

6

6

22    

Hoàng Đình

Nghĩa

4

7

5.8

6

5

5.4

23    

Trần Viết

Sử

6

6

6

6

6.5

6.3

24    

Nguyễn Văn

Thái

6

6

6

6

6.5

6.3

25    

Đỗ Văn

Thắng

3

6

4.8

6

5

5.4

26    

Nguyễn Văn

Trọng

5

7

6.2

5

6.5

5.9

27    

Hoàng Quốc

Trường

6

6

6

6

6.5

6.3

28    

Nguyễn Xuân

Trường

6

7

6.6

6

5

5.4

29    

Đoàn Tiên

Phong

6

6

6

6

6.5

6.3

30    

Lê Hùng

Cường

6

6

6

6

6.5

6.3

31    

Trần Văn

Dũng

6

6

6

5

6

5.6

32    

Phạm Văn

Học

6

6

6

6

6.5

6.3

33   5

Vũ Văn

Khánh

6

6

6

6

6

6

34    

Nguyễn Cao

Kỳ

6

7

6.6

///

///

///

35    

Hoàng Trung

Minh

8

6

6.8

5

6

5.6

36    

Nguyễn Tiến

Nam

6

7

6.6

6

6

6

37    

Phạm Hữu

Thành

6

6

6

6

6.5

6.3

38    

Đinh Hồng

Tuấn

7

6

6.4

6

6.5

6.3

39    

Phan Văn

Tuyên

5

6

5.6

6

6

6

40    

Phan Văn

Xuân

5

6

5.6

6

5

5.4

 

 

>>> Tuyển sinh liên thông xây dựng từ trung cấp, cao đẳng lên đại học chính quy

>>> Tuyển sinh liên thông ngành văn thư lưu trữ từ trung cấp lên cao đẳng chính quy

>>> Xét tuyển trung cấp văn thư lưu trữ học 7 tháng 

 

Tin tức khác