Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm khóa học liên thông ngành xây dựng môn địa chất công trình lớp 11 và 12

Lớp liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng và liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng khóa 11.1 và 12.1 xem điểm môn địa chất công trình.

ĐIỂM MÔN HỌC LỚP LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG 

► Khóa học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng;

► Khóa học liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng.

Lớp: TCXD 11.1 và TCXD 12.1

- Phòng đào tạo gửi kết quả môn học tới sinh viên học liên thông đại học ngành xây dựng khóa 11 và 12 xem kết quả môn học. Điểm toàn bộ quá trình học liên thông ngành xây dựng sẽ cập nhật liên tục để sinh viên được biết.

- Kết quả môn học là điểm học phần được tổng hợp như sau:

+ Điểm chuyên cần (Kiểm tra): Chiếm 40% 

+ Điểm thi kết thúc môn học (Bài thi): Chiếm 60%

 

 >>> Điểm các môn đã cập nhật lớp liên thông đại học ngành xây dựng xem: Tại đây

 

KẾT QUẢ MÔN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH LỚP HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG

Lớp TCXD 11.1 và 12.1

Stt

Họ và

Tên

Ngày sinh

Môn địa chất công trình

Kiểm tra

Bài thi

Học phần

1

Lê Văn

Chung

26/10/89

10

5.0

7.0

2

Nguyễn Thành

Công

12/04/77

10

5.5

7.3

3

Nguyễn Văn

Cường

14/04/90

8.0

7.0

7.4

4

Ninh Hải

Đăng

16/03/91

10

5.0

7.0

5

Sa Ngọc

Hải

18/08/87

8.0

7.0

7.4

6

Nguyễn Hữu

Hoàn

07/11/86

9.5

5.5

7.1

7

Nguyễn Đình

Hùng

26/01/83

9.5

6.5

7.1

8

Tạ Tư

Kỷ

24/10/89

8.0

7.5

7.7

8

Đoàn Văn

Nhanh

12/09/88

9.0

5.0

6.6

9

Nguyễn Như

Quỳnh

01/10/82

9.0

5.5

6.9

10

Nguyễn Đắc

Sơn

29/10/88

8.0

6.5

7.1

11

Nguyễn Ngọc

Sơn

12/02/92

9.5

5.5

7.1

12

Đinh Công

Tâm

03/11/87

9.5

5.5

7.1

13

Tạ Văn

Tấn

24/07/79

8.0

5.0

6.2

14

Trịnh Ngọc

Trường

26/12/85

8.0

5.0

6.6

15

Nguyễn Mạnh

Tuấn

14/10/87

9.0

5.0

6.6

16

Nguyễn Trọng

Tuấn

20/08/91

8.0

6.0

6.8

17

Phạm Đại

Văn

29/08/83

9.0

5.5

6.9

18

Phạm Đức

Báu

10/03/92

9.0

5.0

6.6

19

Nguyễn Vũ

Cương

31/07/96

9.0

5.0

6.6

20

Đào Tuấn

Nghĩa

10/10/94

8.0

5.5

6.5

21

Bùi Quốc

Quân

17/03/89

10

7.0

8.2

22

Nguyễn Minh

Tân

04/08/86

9.0

5.5

6.9

23

Ngần Anh

Thắng

21/09/83

10

7.0

8.2

24

Hà Văn

Tùng

28/06/90

9.0

7.5

8.1

25

Quách Sơn

Tùng

17/05/93

9.0

5.0

6.6

26

Hoàng Đàm

Vinh

13/09/81

10

7.0

8.2

27

Hoàng Gia

Vịnh

28/08/78

8.0

5.5

6.5

28

Vũ Văn

Bộ

21/05/85

10

5.0

7.0

29

Trần Văn

Bốn

25/11/90

10

5.0

7.0

30

Đỗ Đức

Đại

28/05/96

10

5.0

7.0

31

Trương Thái

31/12/92

9.0

5.0

6.6

32

Nghiêm Thanh

Hải

14/08/95

10

7.0

8.2

33

Lê Thị

Linh

20/11/86

9.5

7.0

8.0

34

Vũ Đình

Nam

16/03/86

10

5.5

7.3

35

Vũ Văn

Sang

04/10/94

5.0

///

///

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức khác