Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm CHKC2 lớp liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học xây dựng

Phòng đào tạo thông báo két quả môn cơ học kết cấu 2 gửi sinh viên học liên thông từ trung cấp lên đại học và cao đẳng lên đại học ngành xây dựng dân dụng.

ĐIỂM KHÓA HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH XÂY DỰNG HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Khóa học liên thông trung cấp - cao đẳng lên đại học ngành xây dựng;

Hệ đào tạo đại học chính quy - Khóa học 11 và 12;

Lớp liên thông xây dựng: TCXD 11.1 và TCXD 12.1

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

KẾT QUẢ ĐIỂM MÔN HỌC

 

- Khóa học liên thông từ trung cấp lên đại học và từ cao đẩng lên đại học tiếp tục cập nhật về điểm môn học 

- Hệ đào tạo liên thông đại học ngành xây dựng xem kết quả môn Cơ học kết cấu 2, sinh viên có kết quả không đạt sẽ phải thi lại, sinh viên không tham gia học phải học lại. Toàn bộ kế hoạch tổ chức cho sinh viên lớp liên thông xây dựng chưa qua môn sẽ được thông báo khi có lịch.

>>> Xem bảng tổng hợp điểm các môn lớp học liên thông đại học ngành xây dựng Tại đây

 

ĐIỂM CHKC1 LỚP HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG KHÓA 11 VÀ 12

 

Stt

Họ và

Tên

Ngày sinh

CHKC2

Kiểm tra

Bài thi

Học phần

1

Lê Văn

Chung

26/10/89

5

7

6.2

2

Nguyễn Thành

Công

12/04/77

8

7

7.4

3

Nguyễn Văn

Cường

14/04/90

7

7

7

4

Ninh Hải

Đăng

16/03/91

1

7

4.6

5

Sa Ngọc

Hải

18/08/87

2

7

5

6

Nguyễn Hữu

Hoàn

07/11/86

8

6

6.8

7

Nguyễn Đình

Hùng

26/01/83

7

7

7

8

Tạ Tư

Kỷ

24/10/89

3

6

4.8

8

Đoàn Văn

Nhanh

12/09/88

5

7

6.2

9

Nguyễn Như

Quỳnh

01/10/82

6

7

6.6

10

Nguyễn Đắc

Sơn

29/10/88

3

6

4.8

11

Nguyễn Ngọc

Sơn

12/02/92

6

7

6.6

12

Đinh Công

Tâm

03/11/87

4

7

5.8

13

Tạ Văn

Tấn

24/07/79

3

5

4.2

14

Trịnh Ngọc

Trường

26/12/85

7

7

7

15

Nguyễn Mạnh

Tuấn

14/10/87

7

7

7

16

Nguyễn Trọng

Tuấn

20/08/91

2

6

4.4

17

Phạm Đại

Văn

29/08/83

5

7

6.2

18

Phạm Đức

Báu

10/03/92

4

7

5.8

19

Nguyễn Vũ

Cương

31/07/96

3

7

5.4

20

Đào Tuấn

Nghĩa

10/10/94

5

7

6.2

21

Bùi Quốc

Quân

17/03/89

6

7

6.6

22

Nguyễn Minh

Tân

04/08/86

8

7

7.4

23

Ngần Anh

Thắng

21/09/83

3

6

4.8

24

Hà Văn

Tùng

28/06/90

5

7

6.2

25

Quách Sơn

Tùng

17/05/93

3

5

4.2

26

Hoàng Đàm

Vinh

13/09/81

7

7

7

27

Hoàng Gia

Vịnh

28/08/78

8

7

7.4

28

Vũ Văn

Bộ

21/05/85

8

6

6.8

29

Trần Văn

Bốn

25/11/90

HL

HL

HL

30

Đỗ Đức

Đại

28/05/96

8

7

7.4

31

Trương Thái

31/12/92

HL

HL

HL

32

Nghiêm Thanh

Hải

14/08/95

4

6

5.2

33

Lê Thị

Linh

20/11/86

4

6

5.2

34

Vũ Đình

Nam

16/03/86

4

5

4.6

Tin tức khác