Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo

Thông tin về học phí khóa học liên thông đại học ngành xây dựng K16 kỳ 1

Cập nhật thông tin học phí khóa học liên thông từ Trung cấp lên Đại học, liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, và liên thông Đại học lên Đại học ngành xây dựng K16.

Cập nhật HP đến kỳ 4 khóa học liên thông đại học ngành xây dựng K15

Học phí khóa học liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng, Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng, Đại học lên Đại học ngành xây dựng K15_đến ngày 24/05/2022.

Cập nhật HP khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K14 đến kỳ 5

Thông tin về việc hoàn thiện học phí khóa học liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng, liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng K14 _Kỷ 5 đến ngày 23/05/2022.

Thông báo lịch nghỉ lễ khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng các khóa 14,15,16

Thông báo lịch nghỉ lễ 30/04 và 01/05 tới sinh viên các khóa học liên thông Đại học từ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học lên Đại học ngành xây dựng K14 - 15 - 16.

Thông tin HP kỳ 5 khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K14

Cập nhật thông tin học phí kỳ 5 Khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng, thông báo tới sinh viên học liên thông từ Trung cấp lên Đại học và Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng.

Thứ tự tham gia học các môn học khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng từ K14

 Điều kiện tham gia học các môn học theo quy định đối với chương trình đào tạo liên thông Đại học ngành xây dựng, Khóa học liên thông xây dựng K14 trở đi.

DSSV xóa tên khỏi khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K15

Thông tin về sinh viên đã trúng tuyển khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K15, hiện tại không tham gia học và hoàn thiện học phí đối chiếu để xóa tên khỏi quyết định trúng tuyển.

DSSV Khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K16, Năm 2022

Khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K16, Năm học 2022. Hệ Học liên thông ngành xây dựng giữa các trình độ Trung cấp - Cao đẳng - Đại học lên Đại học ngành xây dựng công trình.

Học phí tính đến kỳ 3 khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K15

HP kỳ 3 khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng, hệ đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Đại học, hệ học liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, Đại học lên Đại học ngành xây dựng

Học phí tính đến kỳ 4 khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K14

Thông tin về học phí đào tạo tính đến kỳ 4 khóa học liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng, học liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng K14.

Thông tin hồ sơ khóa học liên thông đại học ngành xây dựng K15 ngày 10 tháng 2

Thông tin về hồ sơ học liên thông đại học ngành xây dựng K15, hệ đào tạo liên thông Trung cấp lên Đại học, Cao đẳng lên Đại học và Đại học lên Đại học ngành xây dựng.

Hồ sơ khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K14 đến ngày 10 tháng 2

Hồ sơ đăng ký học liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng, hồ sơ học liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng K14_Năm 2020.

Lịch nghỉ tết Nguyên Đán khóa học liên thông ngành xây dựng khóa K14 và K15

Kế hoạch nghỉ tết dương Nguyên Đán gửi tới các Khóa học liên thông trung cấp và Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng, Văn bằng 2 ngành xây dựng K14 & 15.1

Khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K14,15 xem môn học và học phí từng kỳ

DS về môn học, thông tin chi tiết về học phí từng kỳ học gửi sinh viên học liên thông Đại học ngành xây dựng, và học văn bằng 2 Đại học ngành xây dựng K14 & 15.1_HN6.

Kế hoạch thi kỳ 3 khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K14 và K15

Cập nhật thông tin về kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần kỳ 3 khóa học liên thông từ Trung cấp lên Đại học, Cao đẳng lên Đại học và Đại học lên Đại học ngành xây dựng K14 và 15.

Khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K14 và 15 đánh giá hạnh kiểm

Đánh giá kết quả hạnh kiểm Khóa học liên thông giữa các trình độ từ Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng, liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng, và văn bằng 2 ngành xây dựng.

HS đăng ký xét tuyển khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng đợt 1

Hồ sơ xét tuyển khóa học liên thông trình độ Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng, khóa học liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng và học văn bằng 2 ngành xây dựng.

Học phí từ kỳ 1 đến kỳ 3 khóa học liên thông đại học ngành xây dựng K15

Thông tin về việc hoàn thiện học phí kỳ 1 đến kỳ 3 khóa học liên thông Trung cấp lên Đại học ngành xây dựng, liên thông Cao đẳng lên Đại học ngành xây dựng, văn bằng 2 ngành xây dựng.

Thông tin học phí kỳ 3 khóa học liên thông đại học ngành xây dựng K14

Cập nhật thông tin học phí kỳ 3, khóa học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng, khóa học liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng khóa 14

DSSV xóa tên khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K14 và K15

Cập nhật danh sách sinh viên khóa học liên thông Đại học ngành xây dựng K14 và K15.1 _HN6 không tham gia khóa học, xóa tên sinh viên khỏi DS lớp liên thông xây dựng.


  Phân trang :  1  2