Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo

Xét miễn môn học các lớp học liên thông đại học ngành xây dựng K14 và 15

Cập nhật thông tin về việc xét miễn môn học trình độ đại học ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, các khóa học liên thông xây dựng và trình độ đại học sang đại học xây dựng.

Quy định thi hết môn khóa học liên thông đại học ngành xây dựng K14 và 15

Thông tin về việc tổ chức thi kết thúc môn học tại kỳ 2 theo hình thức trực tuyến áp dụng với khóa học liên thông đại học ngành xây dựng K14 & 15.1.

Kế hoạch thi kỳ 2 khóa học liên thông đại học ngành xây dựng K14 và K15

Thông tin về việc tổ chức thi kỳ 2 khóa học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng, từ Cao đẳng lên đại học ngành xây dựng, khóa học văn bằng 2 ngành xây dựng K14 và K15.

Khóa học liên thông đại học ngành xây dựng khóa 15 về kinh phí hoàn thiện

Cập nhật thông tin chi tiết về lệ phí xét tuyển - học phí nhập học kỳ 1 và kỳ 2, khóa học liên thông đại học ngành xây dựng, các hệ đào tạo liên thông đại học ngành xây dựng K15.1_HN6

DSSV khóa học liên thông đại học ngành xây dựng K14 và 15 miễn môn học

Sinh viên miễn môn khóa học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng, khóa học liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng K14 và 15.1_HN6

Cập nhập HP kỳ 1 và kỳ 2 khóa học liên thông đại học ngành xây dựng khóa 14

Cập nhật học phí khóa học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng, khóa học liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng K14HN6

DS trúng tuyển học liên thông cao đẳng và ĐH lên trình độ đại học đợt 2 năm 2021

Cập nhật danh sách trúng tuyển liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dưng, liên thông trình độ đại học với đại học ngành xây dựng, xét tuyển đợt 2 năm 2021.

DS trúng tuyển liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng đợt 2 năm 2021

Cập nhật danh sách sinh viên trúng tuyển liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng, xét tuyển liên thông trình độ trung cấp lên đại học đợt 2 năm 2021

DS sinh viên đăng ký xét tuyển liên thông đại học ngành xây dựng đợt 3 năm 2021

Hồ sơ đăng ký xét tuyển liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng, hồ sơ học liên thông cao đẳng lên đại học và văn bằng 2 đại học ngành xây dựng.

DS xét tuyển liên thông cao đẳng lên đại học ngành xây dựng đợt 2 năm 2021

Danh sách đăng ký xét tuyển liên thông cao đẳng lên đại học ngành xây dựng, và văn bằng 2 đại học ngành xây dựng,  tuyển sinh và tiếp nhận hồ sơ đợt 2 năm 2021.

 

Hồ sơ xét tuyển liên thông trung cấp lên đại học ngành xây dựng đợt 2 năm 2021

Số lượng hồ sơ xét tuyển liên thông trình độ trung cấp lên đại học ngành xây dựng khóa K15 đợt 2 năm 2021. Kế hoạch xét tuyển liên thông đại học ngành xây dựng.

DS trúng tuyển khóa học liên thông cao đẳng lên đại học ngành xây dựng năm 2021

Cập nhật danh sách sinh viên đủ điều kiện trúng tuyển khóa học liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng năm 2021. Khóa học liên thông đại học chính quy.

DS trúng tuyển khóa học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng K15 năm 2021

Cập nhật danh sách sinh viên đủ điều kiện trúng tuyển hệ học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng khóa K15 đợt 1 năm 2021.

HS xét tuyển liên thông trung cấp và cao đẳng lên đại học ngành xây dựng K15

Cập nhật danh sách hồ sơ xét tuyển học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng và học liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng K15.

DS hồ sơ khóa học liên thông đại học ngành xây dựng K14 đã nộp

Cập nhật danh sách hồ sơ sinh viên học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng, sinh viên học liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng K14.1_HN6

Học phí khóa học liên thông đại học ngành xây dựng K14 và 15 kỳ 2

Khóa học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng, khóa học liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng khóa học 14.1 và 15.1 tạm tính kỳ 2.

DS trúng tuyển bổ xung đợt 2 vào khóa học liên thông đại học ngành xây dựng K14

Danh sách trúng tuyến bổ xung vào khóa học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng và khóa học liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng K14.

DSSV lớp học liên thông đại học ngành kỹ thuật công trình xây dựng K14 và 15

Cập nhật DSSV học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng, sinh viên học liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng khóa học 14.1.

Lịch nhập học khóa liên thông trung cấp và cao đẳng ngành xây dựng Khóa 14

Thông báo kế hoạch nhập học hệ liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng, và liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng K14, năm học 2020 - 2021.