Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Thu học phí lớp học trung cấp và cao đẳng văn thư hành chính đang học

Khóa học trung cấp văn thư hành chính và Cao đẳng văn thư hành chính xem kế hoạch chi tiết về việc hoàn thiện học phí các kỳ đang theo học tại trường.

KẾ HOẠCH NỘP HỌC PHÍ CÁC LỚP HỌC TRUNG CẤP - CAO ĐẲNG VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG

THÔNG BÁO VIỆC NỘP HỌC PHÍ CÁC KHÓA HỌC NGÀNH VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

► Lớp trung cấp văn thư hành chính:

+ Trung cấp chính quy ngành văn thư

+ Văn bằng 2 trung cấp văn thư hành chính.

► Lớp Cao đẳng văn thư hành chính:

+ Cao đẳng chính quy ngành văn thư hành chính;

+ Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng văn thư hành chính;

+ Văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính.

- Căn cứ vào kế hoạch học các môn năm học 2019;

- Căn cứ vào chương trình đào tạo hiện tại của các lớp học ngành văn thư hành chính.

- Nhà trường thông báo và triển khai việc thu học phí các kỳ học đối với các lớp trên. Yêu cầu sinh viên đang theo học tại các lớp hoàn thiện đúng với thời gian quy định, để không ảnh hưởng đến việc duyệt kết quả học tập tương ứng với môn học tại kỳ học đó.

*****************************************

I. Học kỳ 2 các lớp học ngành văn thư hành chính nói trên học phí và thời gian thu như sau:

- Học phí kỳ 2: 4.300.000 đ/ kỳ (Bốn triệu ba trăm nghìn đồng)

- Thời gian thu học phí: Từ ngày 04/01/2020 đến hết ngày 15/01/2020

II. Học phí kỳ 3 khóa học trung cấp và cao đẳng văn thư hành chính thực hiện như sau:

- Học phí kỳ 3: 4.300.0000 đ/ kỳ (Bốn triệu ba trăm nghìn đồng)

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/03/2020 đến hết 30/03/2020

- Đối với sinh viên học hệ văn bằng 2 trung  cấp văn thư hành chính, học 2 kỳ.

- Đối với sinh viên học văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính, học 3 kỳ.

- Đối với sinh viên học liên thông từ trung cấp lên cao đẳng văn thư hành chính gồm có:

+ Liên thông từ trung cấp văn thư hành chính lên cao đẳng văn thư hành chính (liên thông đúng ngành): 3 kỳ học phí;

+ Liên thông từ trung cấp các ngành học khác lên cao đẳng văn thư hành chính (liên thông trái ngành), phải nộp gồm:

1. Nộp 3 kỳ học phí;

2. Nộp tiền học bổ xung kiến thức 4 môn: 1.500.000 đ, gồm:

++ Luật hành chính;

++ Quản trị văn phòng;

++ Văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản;

++ Tổ chức bộ máy các cơ quan.

⇒ Ngoài ra, trước thời gian ôn thi tốt nghiệp cho sinh viên đủ điều kiện dự thi TN phải hoàn thiện tiền lệ phí ôn và thi tốt nghiệp: 1.000.000 đ/ sinh viên đối với tất cả các hệ học.

+ Riêng sinh viên thuộc đối tượng học trung cấp văn thư hành chính chỉ có bằng TN THPT hoặc tương đương sẽ nộp học phí 4 kỳ;

+ Hệ học cao đẳng văn thư hành chính tốt nghiệp THPT hoặc tương đương sẽ nộp học phí 6 kỳ.

⇒ Hiện mức học phí áp dụng cho các kỳ tiếp theo đối với 2 hệ học này là: 4.300.000 đ/ kỳ, thời gian hoàn thiện học phí kỳ 2 và kỳ 3 áp dụng như trên, các kỳ tiếp theo sẽ thông báo sau đó.

 

*) Lưu ý:

- Sinh viên nộp chậm học phí quy định trên, kết quả học tập tương ứng với môn học ở kỳ học đó sẽ không được duyệt, sinh viên nghiêm chỉnh áp dụng đúng với quy định.

 

 >>> Xem lịch học trung cấp - cao đẳng văn thư hành chính K18: Tại đây

 

 

 

 

Tin tức khác