Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Đề cương TN khóa học văn bằng 2 và học liên thông ngành văn thư hành chính K19

Cập nhật đề cương ôn thi TN gửi tới sinh viên lớp học liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành văn thư hành chính và khóa học văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TN KHÓA HỌC LIÊN THÔNG VÀ VĂN BẰNG 2 NGÀNH VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

Lớp học liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành văn thư hành chính;

Lớp học văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính;

Hệ đào tạo cao đẳng văn thư hành chính - K19 - Năm học 2020 - 2021.

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG

 ÔN TN KHÓA HỌC VĂN BẰNG 2 VÀ LIÊN THÔNG NGÀNH VĂN THƯ HÀNH CHÍNH _K19

- Sinh viên các khóa học liên thông và văn bằng cao đẳng văn thư hành chính sẽ tham gia các môn thi tốt nghiệp cụ thể như sau:

1. Lớp liên thông cao đẳng văn thư hành chính dự thi các môn TN, gồm:

- Chính trị;

- Lý thuyết tổng hợp;

- Thực hành nghề.

2. Lớp văn bằng 2 Cao đẳng văn thư hành chính, dự thi các môn tốt nghiệp như sau:

-  Lý thuyết tổng hợp;

- Thực hành nghề.

>>> Xem lịch ôn thi TN các môn trên khóa học liên thông và học văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính: TẠI ĐÂY

 

⇒ Dưới đây là nội dung ôn thi tốt nghiệp tương ứng với các môn thi TN gửi tới sinh viên toàn khóa học liên thông và văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính K19 được biết và thực hiện ôn luyện theo nội dung đã quy định.

A. Nội dung ôn tập phần Lý thuyết tổng hợp:

1. Những vấn đề chung công tác văn thư:

- Yêu cầu quản lý công tác văn thư

- Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với công tác văn thư

2. Soạn thảo văn bản:

- Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

- Quy trình các bước về soạn thảo và ký ban hành văn bản hành chính.

3. Nghiệp vụ văn thư (Quản lý văn bản, Quản lý& sử dụng con dấu và Lập hồ sơ):

- Nguyên tắc và yêu cầu quản lý văn bản.

- Quy trình các bước quản lý văn bản đến – đi.

- Trách nhiệm quản lý, sử dụng con dấu và thiết bị lưu khóa bí mật.

- Quy định mở hồ sơ và kết thúc hồ sơ;

- Trách nhiệm lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan.

II. Tài liệu tham khảo nội dung ôn tập trên:

1. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư

2. Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu

B. Nội dung ôn thi TN môn Thực hành nghề nghiệp, gồm:

1. Thực hành soạn thảo một số văn bản hành chính:

- Quyết định (tuyển dụng, khen thưởng/ kỉ luật, bổ nhiệm, ban hành quy chế....)

- Công văn (hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, xin ý kiến, phúc - đáp)

- Thông báo

- Biên bản

2. Nghiệp vụ văn thư (Quản lý văn bản, Quản lý và sử dụng con dấu, Lập hồ sơ), gồm:

- Thực hành đăng kí văn bản đi

- Thực hành đăng kí văn bản đến

- Thực hành lập các loại hồ sơ và trình bày bìa hồ sơ

- Nhận xét cách sử dụng con dấu và kỹ thuật đóng dấu đối với các văn bản của cơ quan nơi Anh/ chị công tác.

II. Tài liệu tham khảo nội dung ôn thi TN, gồm:

1. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

2. Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

C. Nội dung ôn thi TN môn Chính trị, gồm:

1. Phần Chủ nghĩa Mác Lê Nin:

- Câu 1. Nêu định nghĩa vật chất, phân tích nội dung, ý nghĩa thế giới quan và phương pháp luận khoa học.

- Câu 2. Khái niệm phương thức sản xuất? Khái niệm lực lượng sán xuất? Khái niệm quan hệ sản xuất. Vai trò của PTSX trong sự phát triển xã hội

- Câu 3. Quy luật Quan hệ sản xuất phải phù hợp tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất. Nêu sự vận dụng của Đảng ta trong đường lối đổi mới.

- Câu 4. Trình bày khái niệm hàng hóa, các thuộc tính của hàng hóa, quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của nền sản xuất hàng hóa.

- Câu 5. Đặc điểm và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân nói chung và giai cấp công nhân Việt Nam nói riêng.

- Câu 6. Trình bày bản chất cách mạng khoa học của Chủ nghĩa Mác Lê Nin, vai trò Chủ nghĩa Mác Lê Nin đối với tiến trình cách mạng Việt Nam.

2. Phần Tư tưởng Hồ Chí Minh:

- Câu 7. Nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng.

- Câu 8. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng.

- Câu 9. Giá trị Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Câu 10. Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, liên hệ bản thân là sinh viên, cán bộ, công chức, nhân viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, trường học.

3. Phần đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam:

- Câu 11. Phân tích đường lối kinh tế thị trường định hướng XHCN

- Câu 12. Ý nghĩa sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.

4. Kết cấu đề thi được phân bổ như sau:

1. Hệ Trung cấp: (90 phút) gồm 3 câu có đủ kiến thức của cả 3 phần (Chủ nghĩa Mác Lê Nin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng CSVN)

2. Hệ Cao đẳng: (120 phút) gồm 4 câu có đủ kiến thức của cả 3 phần (Chủ nghĩa Mác Lê Nin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng CSVN).

>>> Xem lịch học bù khóa học liên thông và văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính_K19: TẠI ĐÂY

 

Tin tức khác