Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Lịch ôn và đề cương ngành văn thư hành chính môn chuyên ngành đợt 2

Gửi sinh viên khóa học Cao đẳng văn thư hành chính tham gia thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 lịch ôn thi TN và đề cương ôn tập môn chuyên ngành.

LỊCH ÔN VÀ ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ HÀNH CHÍNH ĐỢT 2 NĂM 2020

Lớp học cao đẳng văn thư hành chính;

Lớp học liên thông trung cấp lên cao đẳng văn thư hành chính;

Lớp học văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính;

Ôn thi TN đợt 2 năm 2020 lớp cao đẳng văn thư hành chính.

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG

LỊCH ÔN VÀ ĐỀ CƯƠNG MÔN CHUYÊN NGÀNH KHÓA CAO ĐẲNG VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

- Sinh viên các khóa học ngành văn thư hành chính nêu trên, cập nhật lịch ôn và thi tốt nghiệp môn chuyên ngành văn thư hành chính tổ chức vào đợt 2 năm 2020. 

- Kế hoạch về việc tổ chức học ôn môn chuyên ngành văn thư hành chính và nội dung ôn tập để có kiến thức tốt khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp.

 

NỘI DUNG ÔN THI VÀ LỊCH HỌC ÔN CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

- Lịch ôn thi TN các môn chuyên ngành văn thư hành chính:

+ Ngày 12/12/2020 (Thứ 7);

+ Sáng + Chiều (Từ 08h00 - 11h30; 13h30 - 16h30).

- Địa chỉ ôn thi: Ngõ 213 - Số 70 - Giáp Nhất - Thanh Xuân - Hà Nội.

 >>> Xem lịch ôn thi TN và đề cương môn Chính trị ngành học văn thư hành chính: Tại đây

>>> Xem lịch thi TN trung cấp, cao đẳng văn thư hành chính đợt 2 năm 2020: Tại đây

 

*) Nội dung ôn môn Lý thuyết tổng hợp chuyên ngành văn thư hành chính:

I. Nội dung cơ bản sau:

1. Soạn thảo văn bản

1.1. Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

1.2. Quy định về soạn thảo và ký ban hành văn bản hành chính.

2. Nghiệp vụ văn thư (QLVB, QL&SDCD và LHS):

2.1. Nguyên tắc và yêu cầu quản lý văn bản.

2.2. Quy trình quản lý văn bản đến – đi.

2.3. Trách nhiệm quản lý, sử dụng con dấu và thiết bị lưu khóa bí mật.

2.4. Quy định về quản lý, sử dụng con dấu và thiết bị lưu khóa bí mật.

2.5. Khái niệm, yêu cầu của công tác lập hồ sơ.

2.6. Phương pháp lập hồ sơ công việc.

2.7. Trách nhiệm lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan.

II. Tài liệu tham khảo các nội dung ôn tập trên:

1. Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

2. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

*) Nội dung ôn thi TN môn Thực hành nghề nghiệp chuyên ngành văn thư hành chính:

I. Nội dung ôn gồm :

1. Soạn thảo văn bản

1.1. Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

1.2. Phương pháp soạn thảo các loại văn bản hành chính thông thường gồm:

- Quyết định (tuyển dụng, khen thưởng/ kỉ luật, bổ nhiệm, ban hành quy chế....)

- Công văn (hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, xin ý kiến, phúc - đáp)

- Thông báo

- Tờ trình

- Báo cáo

- Biên bản

- Hợp đồng

1.3. Thực hành soạn thảo các loại văn bản hành chính thông thường:

Quyết định (tuyển dụng, khen thưởng/ kỉ luật, bổ nhiệm, ban hành quy chế....)

- Công văn (hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, xin ý kiến, phúc - đáp)

- Thông báo

- Tờ trình

- Báo cáo

- Biên bản

- Hợp đồng

2. Nghiệp vụ văn thư (QLVB, QL&SDCD và LHS):

2.1. Thực hành đăng kí văn bản đi

2.2. Thực hành đăng kí văn bản đến

2.3. Thực hành lập các loại hồ sơ và trình bày bìa hồ sơ

2.4. Nhận xét cách sử dụng con dấu và kỹ thuật đóng dấu đối với các văn bản của cơ quan mình công tác

2.5. Bài tập tình huống trong công tác văn thư.

II. Tài liệu tham khảo các nội dung ôn tập trên, gồm:

1. Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

2. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

Tin tức khác