Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
HP kỳ 2,3 lệ phí TN học văn bằng 2 và học liên thông cao đẳng văn thư lưu trữ K19

Hoàn thiện học phí các kỳ 1, 2, 3 và lệ phí thi tốt nghiệp khóa học liên thông từ trung cấp lên cao đẳng văn thư hành chính và học văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính K19.

QUY ĐỊNH NỘP HỌC PHÍ CÁC KỲ LỚP LIÊN THÔNG VÀ VĂN BẰNG 2 VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

Lớp học liên thông trung cấp lên cao đẳng văn thư hành chính;

Lớp học văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính;

Khóa học cao đẳng văn thư hành chính _ K19 - Năm học 2020 - 2021.

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG 

THÔNG BÁO SINH VIÊN HỌC VĂN BẰNG 2 VÀ CAO ĐẲNG VĂN THƯ HÀNH CHÍNH 

(Về việc hoàn thiện học phí các kỳ 1 - 2 - 3 đối với hệ đào tạo liên thông và văn bằng 2 ngành văn thư hành chính)

- Sinh viên lớp học liên thông trình độ từ trung cấp lên cao đẳng văn thư hành chính, và sinh viên lớp học văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính khóa K19 sẽ hoàn thiện các kỳ học phí trong toàn khóa học cụ thể như sau:

1. Hệ học liên thông trung cấp lên cao đẳng văn thư hành chính:

- Hệ học liên thông trung cấp văn thư hành chính lên cao đẳng văn thư hành chính (liên thông đúng ngành):

+ Kỳ 1: 5.100.000 đ (Năm triệu một trăm nghìn đồng);

+ Kỳ 2: 6.300.000 đ (Sáu triệu ba trăm nghìn đồng);

+ Kỳ 3: 6.300.000 đ (Sáu triệu ba trăm nghìn đồng).

- Hệ học liên thông trung cấp các ngành khác liên thông lên cao đẳng văn thư hành chính (liên thông trái ngành):

+ Kỳ 1, 2, 3 thu như hệ học liên thông đúng ngành;

+ Học phí học bổ xung kiến thức (4 môn: Tổ chức bộ máy các cơ quan, Luật hành chính, Văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản, Quản trị văn phòng): 1.500.000 đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng)

2. Hệ học văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính:

- Là những sinh vên có bằng cao đẳng trở lên các chuyên ngành:

+ Kỳ 1, 2, 3 thu áp dụng như trên.

*** Ngoài ra, các khoản thu khác sẽ thông báo chi tiết khi có kế hoạch, gồm:

+ Học lại - thi lại: Với sinh viên phải học lại - thi lại (Kinh phí thực hiện sẽ được thông báo khi lên kế hoạch tổ chức)

+ Lệ phí thi TN: 1.000.000 đ/ sinh viên.

3. Lệ phí ôn thi TN khóa học văn bằng 2 và khóa học liên thông văn thư hành chính _K19

- Lệ phí ôn thi TN: 1.000.0000 đ/ sinh viên (Một triệu đồng chẵn./.)

- Thời gian hoàn thiện lệ phí: Hạn cuối đến ngày 15/04/2021.

4. Thời gian nộp HP các kỳ và học bổ xung KT khóa học cao đẳng văn thư hành chính K19:

- Để đảm bảo cho tiến độ đào tạo kết thúc chương trình học liên thông cao đẳng văn thư hành chính và văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính K19.

- Yêu cầu toàn bộ sinh viên hoàn thiện đủ các kỳ học phí: Kỳ 1, kỳ 2, kỳ 3, học bổ xung kiến thức với sinh viên trái ngành theo quy định sau:

⇒ Hạn nộp đến hết ngày 15/04/2021;

*) Lưu ý:

- Sinh viên các lớp nắm về thời gian và kiểm tra các kỳ đã nộp và chưa nộp để hoàn thiện đúng hạn trên;

- Quá thời gian quy định trên, sinh viên chưa nộp sẽ không đủ điều kiện xét thi tốt nghiệp (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4 năm 2021).

 >>> Lịch học kỳ 2-3 lớp liên thông văn thư hành chính và văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính

 

 

Tin tức khác