Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Cập nhật DS cấm thi các môn học hệ cao đẳng văn thư hành chính khóa 18

Phòng đào tạo gửi danh sách tương ứng với từng môn đã học, duyệt điều kiện dự thi đối với sinh viên của khóa học cao đẳng văn thư hành chính khóa 18.

CẬP NHẬT DS SV HỌC NGÀNH VĂN THƯ HÀNH CHÍNH KHÔNG ĐỦ ĐK DỰ THI

 Lớp trung cấp văn thư hành chính;

► Lớp Cao đẳng văn thư hành chính hệ đào tạo:

+ Liên thông ngành văn thư hành chính;

+ Văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính;

+ Cao đẳng chính quy văn thư hành chính.

► Khóa học K18 - Năm học: 2019 2020.

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG

DANH SÁCH SV HỌC TRUNG CẤP - CAO ĐẲNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

- Căn cứ vào tình hình học tập thực tế theo quy định về việc đào tạo chính quy tại trường;

- Căn cứ vào quy định áp dụng đối với hệ đào tạo nghề nghiệp cho các ngành nghề của trường;

- Hiệu trưởng yêu cầu sinh viên đăng ký tham gia học các hệ trung cấp và cao đẳng văn thư hành chính, hệ đào tạo chính quy bắt đầu từ ngày 05/09/2019 phải tham gia học đầy đủ các môn trong chương trình đào tạo của từng bậc học.

- Số buổi quy định cho từng môn học đã được niêm yết theo thời khóa biểu của từng lớp;

>>> Xem thời khóa biểu khóa học trung cấp và cao đẳng văn thư hành chính: TẠI ĐÂY

- Số tiết quy định áp dụng đối với sinh viên học trung cấp - cao đẳng văn thư hành chính và tất cả các ngành học khác của trường gồm các tiêu chuẩn như sau:

+ Sinh viên phải tham gia học theo số buổi trên lớp đầy đủ;

+ Chỉ được phép nghỉ tối đa cho mỗi môn học không vượt quá 20%;

+ Phải có đầy đủ điểm điều kiện tương ứng với mỗi môn học theo hướng dẫn của giảng viên dạy môn học đó.

⇒ Áp dụng theo tiêu chuẩn trên, mỗi môn học đã hoàn thiện xong về đào tạo, điểm điều kiện và danh sách điểm danh nhà trường sẽ lên lịch thi kết thúc môn học đó và sẽ báo tới sinh viên nào không đủ điều kiện dự thi.

⇒ Dưới đây là danh sách về từng môn đã học xong kèm theo sinh viên không đủ điều kiện dự thi kết thúc môn học đó. Sinh viên khóa học Trung cấp và cao đẳng văn thư hành chính cập nhật để thực hiện.

TÊN MÔN ĐÃ HỌC VÀ DSSV HỌC NGÀNH VĂN THƯ HÀNH CHÍNH KHÔNG ĐƯỢC DỰ THI

(SV học ngành văn thư hành chính không đủ đk dự thi hết môn)

Stt

Tên môn học

Ngày thi

SV không đủ ĐK dự thi kết thúc môn

Ghi chú

1

Nghiệp vụ thư ký

16/11/2019

Trần Thị May, Trương Thị Linh, Phí Hoàng Phương Thảo, Nguyễn Thị Làn, Phạm Thị Thùy Linh, Hòa Thị Lương.

 

2

 Quản lý VB đi - đến 

 10h_07/12/2019

Trương Thị Linh, Phí Hoàng Phương Thảo, Phạm Thị Thùy Linh, Hòa Thị Lương, Cao Thị Hằng, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Nga.

 

3

Quản lý Vb trong MT mạng

 16h_07/12/2019

 Trần Thị May, Nguyễn Thị Thanh Hoa, Phí Hoàng Phương Thảo, Nguyễn Thị Thu.

 

4

Thực hành QL VB đi - đến

 10h30_05/01/2020

 Lê Văn Tùng, Nguyễn Thị Hiên, Đinh Thị Yên, Nguyễn Thị Nga, Phí Hoàng Phương Thảo.

 

5

 QL và SD con dấu

 10h30_04/01/2020

 Phí Hoàng Phương Thảo.

 

6

 Lập hs và nộp HS vào lưu trữ CQ

09h00_11/01/2020

 Phí Hoàng Phương Thảo, Nguyễn Thị Nga

 

7

 CTVT trong cơ quan hành chính

 13h30_12/01/2020

 Nguyễn Thị Thanh Hoa, Đinh Thị Yên, Phí Hoàng Phương Thảo, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Hiên (Đã học bên HQV nhưng không dự thi chờ thi lại khi có kế hoạch).

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

Tin tức khác