Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm thi khóa học liên thông cao đẳng văn thư hành chính và văn bằng 2 K19

Điểm thi khóa học liên thông từ trung cấp lên cao đẳng văn thư hành chính và khóa học văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính_K19 các môn đã học và dự thi.

ĐIỂM THI KHÓA HỌC VĂN BẰNG 2 VÀ HỌC LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

Khóa học liên thông từ trung cấp lên cao đẳng văn thư hành chính;

Khóa học văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính;

Khóa học cao đẳng văn thư hành chính _K19 - Năm học 2020 - 2021

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG

CẬP NHẬT ĐIỂM THI LỚP VĂN BẰNG 2 VÀ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

- Hiện nay khóa học liên thông trình độ từ trung cấp lên cao đẳng ngành văn thư hành chính và khóa học văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính K19 đã hoàn thành xong chương trình đào tạo cao đẳng văn thư hành chính. 

- Toàn bộ các môn học trong chương trình đào tạo cao đẳng văn thư hành chính khóa K19 đã học và thi, kết quả tương ứng từng môn học đã được thông báo tới sinh viên trong quá trình học.

- Dưới đây, sẽ tiếp tục cập nhật kết quả điểm thi của các môn học, gồm:

+ Quản lý văn bản đi - đến;

+ Thực hành quản lý văn bản đi - đến;

+ Quản lý và sử dụng con dấu.

 

>>> Điểm thi các môn học khác khóa học liên thông văn thư hành chính và học văn bằng 2 cao đẳng

ĐIỂM THI VÀ DSSV HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH VĂN THƯ HÀNH CHÍNH VÀ VĂN BẰNG 2

Kết quả thi khóa học liên thông văn thư hành chính và học văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính _K19

 

 

Tin tức khác