Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm thi các môn lớp học văn bằng 2 và liên thông ngành văn thư hành chính K19

Cập nhật kết quả thi kết thúc môn khóa học liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành văn thư hành chính và khóa học văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính.

ĐIỂM THI LỚP HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH VĂN THƯ HÀNH CHÍNH VÀ LỚP HỌC VĂN BẰNG 2

Lớp liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành văn thư hành chính;

Lớp học văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính;

Khóa học cao đẳng ngành văn thư hành chính - K19; Năm học 2020 - 2021.

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG

KẾT QUẢ THI CÁC MÔN KHÓA HỌC CAO ĐẲNG NGÀNH VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

- Khóa học liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành văn thư hành chính và khóa học văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính _K19 đã dự thi kêt thúc các môn trong chương trình học cao đẳng văn thư hành chính. 

- Các môn đã học và thi được thông báo về kết quả học tập chuyên cần và kết quả thi kết thúc từng môn tương ứng.

- Dưới đây, là kết quả thi các môn đã thi gửi tới sinh viên khóa học cao đẳng văn thư hành chính đã dự thi trước đó.

- Danh sách điểm thi kết thúc các môn học gồm:

1. Công tác văn thư trong tổ chức Đảng - Đoàn thể;

2. Công tác văn thư trong cơ quan hành chính;

3. Công tác văn thư trong doanh nghiệp;

4. Công tác văn thư trong trường học.

5. Nghiệp vụ lưu trữ;

6. Nghiệp vụ thư ký;

7. Quản lý văn bản trong môi trường mạng.

>>> Xem điểm thi các môn học khác khóa học liên thông ngành văn thư và học văn bằng 2

 

ĐIỂM THI KHÓA HỌC LIÊN THÔNG VÀ VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

tuyen sinh lien thong trung cap len cao dang van thu hanh chinh

Kết quả thi khóa học liên thông và học văn  bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính_K19

 

 ĐIỂM THI KHÓA HỌC VĂN BẰNG 2 VÀ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

 

hoc van bang 2 cao dang van thu hanh chinh van thu luu tru

Kết quả từng môn thi khóa học văn bằng 2 và học liên thông cao đẳng văn thư hành chính_K19

 

Tin tức khác