Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm khóa học liên thông cao đẳng văn thư hành chính và văn bằng 2 khóa 19

Cập nhật kết quả các môn học khóa học liên thông từ trung cấp lên cao đẳng văn thư hành chính, khóa học văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính _ K19

ĐIỂM KHÓA LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG VĂN THƯ HÀNH CHÍNH VÀ KHÓA HỌC VĂN BẰNG 2

Khóa học liên thông từ trung cấp lên cao đẳng văn thư hành chính;

Khóa học văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính;

Khóa học cao đẳng văn thư hành chính_K19; Năm học 2020 - 2021.

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG

KẾT QUẢ MÔN HỌC KHÓA LIÊN THÔNG VÀ VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

(Khóa học liên thông trung cấp lên cao đẳng và khóa học văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính_K19)

- Hiện nay khóa học liên thông trình độ trung cấp lên cao đẳng văn thư hành chính, và khóa học văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính đã hoàn thành xong chương trình. 

- Kết quả tương ứng từng môn đã được cập nhật kết quả học đầy đủ gửi tới sinh viên toàn khóa, hiện tại còn một số môn sẽ tiếp tục được báo tới lớp gồm:

+ Báo cáo thực tập tốt nghiệp;

+ Điểm thực hành soạn thảo văn bản (Khóa học liên thông và văn bằng 2 cho sinh viên học bù môn);

+ Điểm sử dụng trang thiết bị văn phòng (Sinh viên học bổ xung môn học).

>>> Xem điểm các môn học bù khóa học liên thông và văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính

- Sinh viên toàn khóa học liên thông ngành văn thư hành chính và khóa học văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính K19 cho đến nay đã được cập nhật kết quả chi tiết.

DSSV VÀ ĐIỂM LỚP VĂN BẰNG 2 VÀ HỌC LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

truong dao tao lien thong cao dang van thu luu tru tai ha noi

DSSV học liên thông và văn bằng 2 cao đẳng cao đẳng văn thư hành chính_k19

 

 

Tin tức khác