Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Điểm ĐK lớp học liên thông ngành văn thư hành chính và văn bằng 2 K19

Sinh viên khóa học liên thông từ trung cấp lên cao đẳng văn thư hành chính và lớp học văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính K19 xem điểm điều kiện các môn đã học.

ĐIỂM ĐK LỚP LIÊN THÔNG NGÀNH VĂN THƯ HÀNH CHÍNH VÀ VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG

Khóa học liên thông từ trung cấp lên cao đẳng văn thư hành chính;

Khóa học văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính;

Lớp học Cao đẳng văn thư hành chính _ K19.

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG

KẾT QUẢ HỌC CÁC MÔN LỚP VĂN BẰNG 2 VÀ LIÊN THÔNG NGÀNH VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

(Khóa học Cao đẳng văn thư hành chính _ Năm học 2020 - 2021)

- Chương trình đào tạo hệ học liên thông trung cấp lên cao đẳng văn thư hành chính và hệ học văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính K19, hiện nay đã và đang tiếp tục hoàn thiện các môn học trong toàn bộ chương trình học.

- Để chuẩn bị cho việc thi hoàn thiện môn học, đối với các môn đã học xong, giáo viên gửi kết quả tương ứng với từng môn đã học.

- Căn cứ vào kết quả do giáo viên gửi về phòng đào tạo, sinh viên đủ điều kiện dự thi kết thúc môn học khi đủ các tiêu chuẩn:

+ Học đầy đủ số buổi học theo quy định của môn học đó;

+ Đủ các bài kiểm tra điều kiện do giáo viên giao cho.

- Dưới đây, là điểm điều kiện các môn đã học gửi tới sinh viên khóa học cao đẳng văn thư hành chính, gồm:

+ Công tác văn thư trong tổ chức Đảng - Đoàn thể;

+ Công tác văn thư trong Cơ quan hành chính;

+ Công tác văn thư trong trường học;

+ Công tác ăn thư trong doanh nghiệp.

KẾT QUẢ ĐIỂM ĐK VÀ DS SV HỌC CAO ĐẲNG NGÀNH VĂN THƯ HÀNH CHÍNH 

 dao tao lien thong trung cap len cao dang nganh van thu luu tru

Điểm điều kiện khóa học liên thông và văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính _K19

ĐIỂM ĐK KHÓA HỌC LIÊN THÔNG VÀ VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

 truong dao tao van bang 2 cao dang nganh van thu luu tru

DSSV học liên thông ngành văn thư hành chính và văn bằng 2 cao đẳng xem điểm

 

 

Tin tức khác