Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo

Lớp liên thông cao đẳng lên đại học ngành xây dựng khóa 9 và 10 xem lịch ôn thi TN

Trường đại học Lương Thế Vinh thông báo cho sinh viên các lớp học liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng khóa 9.1 và 10.1 kế hoạch ôn thi TN

Danh sách lớp liên thông đại học ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp khóa 11

 Phòng quản lý sinh viên lớp học liên thông đại học ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp gửi lớp TCXD 11.1 danh sách sinh viên thời điểm hiện tại năm 2017.

Lớp liên thông xây dựng từ trung cấp lên đại học khóa 91 và 101 chưa hoàn thiện học phí

Phòng quản lý sinh viên học liên thông xây dựng báo cho lớp liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng khóa 9 và khóa 10 về việc hoàn thiện học phí.

Lịch thi liên thông, danh sách thi liên thông đại học ngành xây dựng khóa 11

Trường Đại học Lương Thế Vinh thông báo lịch tuyển sinh thi liên thông đại học ngành xây dựng năm 2017, hệ liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học

Khóa học liên thông đại học ngành xây dựng 11 xem thời khóa biểu kỳ 1

Kế hoạch đào tạo khóa học liên thông đại học ngành xây dựng, hệ liên thông từ trung cấp lên đại học và liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành công trình xây dựng.

Lớp liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng 81 xem phòng thi TN

Phòng đào tạo liên thông đại học ngành xây dựng trường Đại học Lương Thế Vinh gửi danh sách phòng thi tới sinh viên lớp liên thông xây dựng khóa 8 lớp TCXD 8.1

Kế hoạch thi liên thông đại học ngành xây dựng, lớp liên thông đại học khóa 11

Lịch thi tuyển sinh liên thông ngành xây dựng, hệ liên thông từ trung cấp lên đại học xây dựng và liên thông từ cao đẳng lên đại học cấp bằng chính quy.

Lớp liên thông xây dựng 81 xem lịch đăng ký và tổ chức thi lại - học lại đợt 2

Phòng đào tạo hệ liên thông ngành xây dựng đã tổng hợp danh sách học lại - thi lại cho sinh viên lớp liên thông trung cấp lên đại học ngành xây dựng 8.1

Sinh viên các khóa liên thông đại học ngành xây dựng từ 31 đến 71 xét TN

Sinh viên các lớp học liên thông đại học ngành xây dựng từ khóa 3.1 đến khóa 7.1, phòng đào tạo hệ liên thông xây dựng đã hoàn tất danh sách xét tốt nghiệp

Kỳ 4 lớp liên thông cao đẳng lên đại học ngành xây dựng khóa 91 và 101

Lịch học lớp liên thông cao đẳng lên đại học ngành xây dựng khóa 9.1 và 10.1 xem kế hoạch kỳ 4 và lịch thi tốt nghiệp kết thúc khóa học liên thông hệ cao đẳng.

Sinh viên học liên thông ngành xây dựng khóa 101 chưa hoàn thiện học phí

Các lớp học liên thông ngành xây dựng gồm hệ liên thông từ trung cấp lên đại học và liên thông từ cao đẳng lên đại học khóa 10.1 còn thiếu học phí kỳ 1, 2.

Học kỳ 4 lớp liên thông trung cấp lên đại học ngành xây dựng khóa 91 và 101

Khóa học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng lớp TCXD 9.1 và TCXD 10.1 xem kế hoạch học kỳ 4 và thời gian hoàn thiện học phí.

Lớp liên thông đại học ngành xây dựng từ khóa 5 đến khóa 7 còn nợ môn

Sinh viên các lớp học liên thông ngành xây dựng cho đến nay đã học xong chương trình liên thông xây dựng, hiện các khóa 5 đến khóa 7 sinh viên vẫn còn nợ môn.

Khóa học liên thông xây dựng khóa 91 và 101 xem kế hoạch học lại thi lại

Phòng đào tạo gửi khóa học liên thông xây dựng từ trung cấp lên đại học và liên thông từ cao đẳng lên đại học khóa 9.1, 10.1 về danh sách và lịch TL

Lớp liên thông đại học ngành xây dựng khóa 81 xem lịch ôn thi tốt nghiệp

Khóa học liên thông đại học ngành xây dựng lớp liên thông từ trung cấp lên đại học TCXD8.1 nhận kế hoạch thực tập và ôn thi tốt nghiệp cuối khóa.

Sinh viên học liên thông đại học ngành xây dựng 81 chưa hoàn thiện hp kỳ 6

Phòng quản lý sinh viên các lớp học liên thông đại học ngành xây dựng gửi danh sách những em hiện nay chưa hoàn thiện học phí kỳ 6 lớp TCXD 8.1

Sinh viên học liên thông đại học ngành xây dựng chưa nộp HP kỳ 3 lớp 91 và 101

Phòng quản lý sinh viên liên thông đại học ngành xây dựng khóa học liên thông 9.1 và 10.1 cho đến thời điểm này chưa hoàn thiện học phí kỳ 3.

Sinh viên liên thông đại học ngành xây dựng khóa 61 và 71 thi tốt nghiệp

Sinh viên các khóa liên thông đại học ngành xây dựng lớp liên thông từ trung cấp lên đại học 6.1 và 7.1 hiện nay đã có danh sách các em đủ điều kiện thi.

Lớp học liên thông đại học ngành xây dựng 81 xem kế hoạch HL-TL các môn

Danh sách các môn HL- TL gửi sinh viên học liên thông đại học ngành xây dựng lớp liên thông từ trung cấp lên đại học TCXD 8.1 để sinh viên có tên thực hiện.

Thời khóa biểu kỳ 3 lớp liên thông xây dựng từ cao đẳng lên đại học 91 và 101

Thông báo lịch học kỳ 3 cho sinh viên học liên thông xây dựng từ cao đẳng lên đại học lớp CDXD 9.1 và CDXD 10.1. Các em cập nhật lịch học theo từng tuần.


  Phân trang :  1  2  3  4