Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo

DSHS khóa học văn bằng 2 và liên thông cao đẳng văn thư hành chính K19

Thông tin về việc tiếp nhận hồ sơ khóa học văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính, khóa học liên thông trung cấp lên cao đẳng văn thư hành chính K19.

Lịch thi TN đợt 2 khóa học Cao đẳng văn thư hành chính năm 2020

Thông báo lịch thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2020, Hệ học liên thông văn thư - văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính - trung cấp - cao đẳng văn thư hành chính.

Lịch ôn và đề cương ngành văn thư hành chính môn chuyên ngành đợt 2

Gửi sinh viên khóa học Cao đẳng văn thư hành chính tham gia thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 lịch ôn thi TN và đề cương ôn tập môn chuyên ngành.

Lịch ôn và đề cương TN ngành văn thư hành chính môn chính trị đợt 2 năm 2020

Phòng đào tạo gửi kế hoạch tổ chức ôn thi TN, đề cương ôn thi môn Chính trị tới sinh viên học ngành văn thư hành chính đợt 2 năm 2020.

TKB kỳ 2 lớp học văn bằng 2 cao đẳng văn thư và liên thông ngành văn thư K19

Lịch học kỳ 2 lớp học văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính, và lớp học liên thông trình độ từ trung cấp lên cao đẳng văn thư hành chính K19.

Điểm TN lớp học văn bằng 2 và liên thông cao đẳng văn thư hành chính K18

Điểm TN khóa học văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính và lớp học liên thông từ trung cấp lên cao đẳng văn thư hành chính và trung cấp và cao đẳng văn thư hành chính

Điểm BCTN lớp học trung cấp và cao đẳng liên thông văn thư hành chính K18

Kết quả điểm BCTN khóa học trung cấp văn thư hành chính, cao đẳng văn thư hành chính và liên thông văn thư hành chính, văn bằng 2 cao đẳng văn thư.

DS học liên thông từ trung cấp lên cao đẳng văn thư hành chính K18 thi môn chính trị

Cập nhật danh sách sinh viên học liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành văn thư hành chính Khóa học 2019 - 2020 và học trung cấp - cao đẳng chính quy.

Lịch thi SV học trung cấp và cao đẳng văn thư hành chính tháng 8 năm 2020

Kế hoạch tổ chức thi các môn chung trong chương trình học trung cấp văn thư hành chính K18 và thi lại các môn chuyên ngành văn thư hành chính.

Lịch ôn và thi TN các khóa học trung cấp và cao đẳng văn thư hành chính năm 2020

Thông báo kế hoạch tổ chức ôn thi tốt nghiệp cho các khóa học trung cấp văn thư hành chính và cao đẳng văn thư hành chính K18 - năm học 2020.

Lịch thi các khóa học trung cấp và cao đẳng văn thư hành chính K18 đợt 2

Thông báo kế hoạch tổ chức thi cho sinh viên học trung cấp và cao đẳng văn thư hành chính K18 thuộc đối tượng phải thi lại và đã tham gia học lại.

DS HL, TL kinh phí và tổ chức học cho các khóa TC và Cao đẳng văn thư hành chính

Phòng đào tạo thông báo về kế hoạch tổ chức học lại - thi lại và kinh phí tổ chức học lại cho sinh viên các khóa học trung cấp và cao đẳng văn thư hành chính K18.

Tổ chức HL và TL khóa cao đẳng văn thư hành chính các hệ học K18

Thông tin về lịch học lại và thi lại các lớp cao đẳng văn thư hành chính, lớp liên thông cao đẳng văn thư hành chính và lớp học văn bằng 2 cao đẳng văn thư.

HSSV khóa học trung cấp và cao đẳng văn thư hành chính chuẩn bị TN K18

Hồ sơ học sinh - sinh viên các lớp học trung cấp văn thư hành chính và lớp học cao đẳng văn thư hành chính K18 và các khóa chuẩn bị thi tốt nghiệp đợt 1. 2020.

Điểm khóa học văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính và trung cấp văn thư K18

Phòng đào tọa gửi kết quả thi kết thúc môn gửi tới sinh viên học văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính và lớp học trung cấp văn thư hành chính K18.

Khóa học liên thông cao đẳng văn thư hành chính K18 xem kết quả thi

Khóa học liên thông từ trung cấp lên cao đẳng văn thư hành chính K18 xem kết quả thi kết thúc môn đã học và thi vừa qua, các môn còn lại sẽ cập nhật tiếp sau.

TKB lớp liên thông từ trung cấp lên cao đẳng văn thư hành chính khóa 19

Lịch học lớp liên thông từ trung cấp lên cao đẳng văn thư hành chính - khóa học văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính theo dõi lịch học hàng tuần.

DSSV học liên thông từ trung cấp lên cao đẳng văn thư hành chính K19

Danh sách sinh viên học liên thông từ trung cấp văn thư hành chính lên cao đẳng văn thư hành chính khóa 19 - Năm học 2020 - 2021, thời gian đào tạo 1.5 năm.

Khóa học cao đẳng văn thư hành chính K18 nhận lịch hướng dẫn thực tập TN

Khóa học liên thông văn thư hành chính, văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính và cao đẳng văn thư hành chính K18 nhận kế hoạch thực tập TN.

Kế hoạch học môn chung lớp trung cấp và cao đẳng văn thư hành chính K18

Nhà trường cập nhật lịch học các môn chung trong chương trình đào tạo trung cấp văn thư hành chính và cao đẳng văn thư hành chính cho SV khóa học K18.


  Phân trang :  1  2  3  4  5  6