Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Liên thông trung cấp lên đại học xây dựng 91 và 101 xem lịch ôn và thi TN

Phòng đào tạo - Khoa xây dựng gửi kế hoạch tổ chức ôn và thi tốt nghiệp đến khóa học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng 9.1 và 10.1

ÔN VÀ THI TN LỚP HỌC LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

THÔNG BÁO 

KẾ HOẠCH ÔN VÀ THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP LIÊN THÔNG XÂY DỰNG TCXD9.1 VÀ 10.1

- Trường Đại học Lương Thế Vinh thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp, kế hoạch ôn tập và thi các môn tốt nghiệp, gồm:

+ Môn điều kiện tốt nghiệp (Chính trị);

+ Các môn khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Chuyên ngành)

- Trên là các môn áp dụng thi tốt nghiệp đới với sinh viên các lớp học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng khóa 9 và 10.1.

⇒ Dưới đây là kế hoạch triển khai và thực hiện ôn thi tốt nghiệp sinh viên lớp TCXD 9.1 và TCXD 10.1 nắm được và thực hiện:

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LỚP LIÊN THÔNG XÂY DỰNG:

- Thời gian thực tập bắt đầu từ:           Ngày 08/10 đến ngày 08/12/2018

- Bảo vệ báo cáo thực tập tốt nghiệp: Ngày 10 - 11/12/2018

KẾ HOẠCH ÔN MÔN ĐIỀU KIỆN TN LỚP LIÊN THÔNG XÂY DỰNG 9.1 & 10.1

- Lịch ôn (Chuẩn): Ngày 08h_16/12/2018

- Lịch thi: Sẽ cập nhật chính xác vào tháng 12

KẾ HOẠCH ÔN MÔN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH LỚP TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC 9&10.1

- Ôn môn cơ học kết cấu:                        Ngày 22 - 23/12/2018 (Học ôn thi tại P203_Nhà C)

- Ôn Kết cấu bê tông cốt thép:                 Ngày 29 - 30/12/2018(Thầy Phong)

- Ôn môn Kỹ thuật và tổ chức thi công:   Ngày 05/01/2019 - 06/01/2019 (Thầy Thẩm)

*) Lưu ý: Kết hợp tổ chức lịch học lại - thi lại cho lớp TCXD 9.1 và 10.1 cụ thể như sau::

1. Môn Cơ học kết cấu 2 (Học lại): 10h30 ngày 06/01/2019

2. Môn Ứng dụng tin học (Thi lại_9.1_ 15h ngày 05/01/2019): Nguyễn Ngọc Tám

- Thời gian học lại cho sinh viên lớp học liên thông xây dựng khóa 9&10.1:

+ 10h30_Ngày 06/01/2019 (Thầy Bình)

- Danh sách sinh viên lớp liên thông xây dựng khóa 9 &10.1 học lại, gồm:

1 Phạm Quốc Hải;

2. Nguyễn Khương Duy;

3. Phạm Tiến Dũng;

4. Hoàng Đình Nghĩa.

- Kinh phí học lại áp dụng với môn CHKC2 tổ chức cho lớp liên thông xây dựng khóa 9&10.1:

+ Số lượng từ 2 - 4 sv là: 1.000.000 đ/ sinh viên;

+ Thời gian hoàn thiện trước 10h_ Ngày 05/01/2019

 

- Lịch thi tốt nghiệp:                                 Sinh viên cập nhật sau khi kết thúc lịch ôn

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI SINH VIÊN CÁC LỚP LIÊN THÔNG NGÀNH XÂY DỰNG KHÓA 9 VÀ 10.1

- Sinh viên đủ điều kiện báo cáo thực tập tốt nghiệp, xét thi tốt nghiệp khi đã hoàn thiện đầy đủ các khoản:

+ Học phí;

+ Lệ phí ôn và thi TN;

+ Kinh phí bổ xung kiến thức;

+ Các khoản lệ phí thi lại - học lại đã và đang tổ chức.

- Lịch ôn thi môn điều kiện tốt nghiệp sẽ do khoa cơ bản bố trí giảng viên ôn thi;

- Lịch ôn thi các môn tốt nghiệp chuyên ngành do khoa xây dựng dân dụng và công nghiệp bố trí giảng viên hướng dẫn thực tập và ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch đã nêu trên.

- Căn cứ vào tình hình thực tế, trong quá trình thực tập tốt nghiệp, nhà trường sẽ dà soát và hoàn thiện đầu điểm các môn học từ kỳ 1 đến kỳ 6, đối với sinh viên còn nợ môn sẽ tổ chức thi lại và học lại, đề nghị sinh viên thường xuyên liên lạc và cập nhập kế hoạch tại Website để hoàn thiện các môn trong toàn bộ quá trình học liên thông ngành xây dựng trước khi tốt nghiệp

 

Tin tức khác