Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Lịch học lại,thi lại lớp liên thông đại học ngành xây dựng khóa 91 và 10

Phòng đào tạo gửi kế hoạch tổ chức học lại - thi lại cho lớp học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng khóa 9 và 10,SV cập nhật lịch.

KẾ HOẠCH HỌC LẠI - THI LẠI LỚP LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Lớp học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng khóa 9: TCXD 9.1

Lớp học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng 10: TCXD 10.1

TỔ CHỨC HỌC LẠI - THI LẠI LỚP TCXD 9.1 &10.1

- Khóa học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng 9.1 và 10.1, hiện nay đã hoàn thiện toàn bộ chương trình học liên thông đại học từ kỳ 1 đến kỳ 6. Phòng đào tạo đã dà soát điểm các môn đã học và thi, và lên kế hoạch tổ chức cho những sinh viên hiện còn đang nợ môn. 

- Những sinh viên nợ môn thuộc đối tượng học lại - thi lại, được liệt kê chi tiết bên dưới. Danh sách chi tiết các môn phải học lại hay thi lại cho từng sinh viên khi đăng ký và tham dự học lại - thi lại theo lịch tổ chức của phòng đào tạo.

I. SV lớp liên thông xây dựng và môn học thuộc diện thi lại, gồm:

*) Kinh phí thi lại áp dụng thu là: 200.000 đ/ SV/ Môn

 

1. Cơ học kết cấu 2:

+ Vũ Việt Đức;

+ Bùi Thái Dương;

+ Đào Văn Hưng;

2. Cơ học kết cấu 1:

+ Phạm Tiến Dũng

II. SV học liên thông xây dựng 9.1 &10.1 và môn phải học lại, gồm:

*) Kinh phí áp dụng thu học lại:

- Đối với môn học có 1sv/1 Môn: 1.400.000đ/ SV/Môn;

- Môn học có từ 2 - 4sv/ Môn: 1.000.000 đ/ SV/ Môn

1. Tiếng anh 2:

+ Vũ Việt Đức

2. Địa chất công trình:

+ Phạm Quốc Hải

3. Hình Họa:

+ Vũ Việt Đức

4. Cơ học KC2:

+ Phạm Tiến Dũng;

+ Hoàng Đình Nghĩa;

+ Nguyễn Khương Duy;

+ Phạm Quốc Hải

5. Kết cấu thép 1:

 

+ Nguyễn Khương Duy

6. Tư tưởng HCM

+ Nguyễn Khương Duy

7. Tiếng anh 4:

+ Nguyễn Khương Duy

8. Đường lối CM

+ Nguyễn Khương Duy

9. Đồ án kết cấu BTCT1

 

+ Nguyễn Khương Duy

10. KC gạch đá

 

 

+ Nguyễn Khương Duy


⇒ Hạn hoàn thiện lệ phí học lại - thi lại các môn trên: Trước ngày 12/01/2019

► Nếu sinh viên nào chưa hoàn thiện hoặc còn thiếu lệ phí học lại - thi lại các môn trong mỗi đợt tổ chức học lại - thi lại của nhà trường, yêu cầu khẩn chương nộp đầy đủ, nếu không sẽ không được xét tốt nghiệp.

⇒ Tổ chức học lại - thi lại vào: 08h - ngày 12/01/2019 (Tại P202_Nhà C )

*) Lưu ý:

- Kế hoạch thi tốt nghiệp cho lớp học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng khóa 9 &10.1 (Dự kiến): Ngày 26 - 27/01/2019. Danh sách SV đủ điều kiện dự thi TN và phòng thi tốt nghiệp sẽ được thông báo cho SV trước ngày thi 3 ngày.

 

 

Tin tức khác