Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Kế hoạch và DSSV học lại lớp liên thông xây dựng khóa 11 và 12

Thông báo kế hoạch học lại và danh sách học lại các môn còn lại trong chương trình đào tạo liên thông đại học ngành xây dựng khóa 11 và 12.1

SINH VIÊN HỌC LẠI LỚP LIÊN THÔNG XÂY DỰNG VÀ KẾ HOẠCH HỌC LẠI CÁC MÔN 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

KẾ HOẠCH HỌC LẠI VÀ SINH VIÊN LỚP LIÊN THÔNG XÂY DỰNG THAM GIA HỌC LẠI

- Khóa học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựnghọc liên thông từ cao đẳng lên đại học 11 và 12.1, đã học xong toàn bộ các môn học trong chương trình đào tạo liên thông đại học

- Phòng đào tạo đã tổng hợp và dà soát điểm tất cả các môn đã học, đồng thời tổng hợp danh sách các môn còn có sinh viên chưa qua môn, phải học lại.

- Dưới đây là danh sách sinh viên và môn học phải tham gia học lại, lịch học lại từng môn và kinh phí tổ chức học lại sẽ được cập nhật chính xác khi sắp xếp được giáo viên giảng dạy

- Yêu cầu sinh viên có tên trong danh sách học lại, chú ý về thời gian tổ chức, hoàn thiện kinh phí theo đúng quy định, để không ảnh hưởng đến việc hoàn thiện trả nợ môn học như đã thông báo.

 

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LIÊN THÔNG XÂY DỰNG VÀ MÔN HỌC LẠI

 - SV hoàn thiện đầy đủ kinh phí học lại trước ngày 10/06/2020 để nhà trường căn cứ mời giảng dậy theo lịch đã sắp xếp.

Stt

Tên môn

Sinh viên

Kinh phí

Thời gian học

1

Ứng dụng tin học trong thiết kế (TC:2)

Ninh Hải Đăng, Đoàn Văn Nhanh, Nguyễn Ngọc Sơn, Phạm Đại Văn, Đào Tuấn Nghĩa, Bùi Quốc Quân, Ngần Anh Thắng, Lê Thị Linh, Vũ Đình Nam

 350.000 đ/ 1 tín chỉ

Tổng kinh phí môn học: 700.000đ/sv/môn

Lịch học chuẩn:

08h30 Ngày 20/06/2020

Lịch thi kết thúc môn: 20/06/2020

*) Lưu ý: SV mang chuẩn bị Laptop đã cài SHAP 2000.

2

CHKC3+BTL (TC:2)

Ninh Hải Đăng, Bùi Quốc Quân, Ngần Anh Thắng

 700.000 đ/sv/môn

Lịch học chuẩn:

08h30 ngày 20/06/2020

Lịch thi kết thúc môn: 20/06/2020

Thầy Bình

P203_Nhà B

3

Cơ lý thuyết (TC: 3)

Ngần Anh Thắng

1.050.000đ/ sv.môn

Lịch học chuẩn: 08h30 ngày 20/06/2020

Lịch thi: 20/06/2020

 Thầy Bình

P203_Nhà B

4

Tin đại cương (TC:3)

Lê Văn Chung, Ninh Hải Đăng, Sa Ngọc Hải, Tạ Tư Kỷ, Đinh Công Tâm, Nguyễn Trọng Tuấn, Đào Tuấn Nghĩa, Bùi Quốc Quân, Nguyễn Minh Tân, Ngần Anh Thắng, Hoàng Đàm Vinh, Hoàng Gia Vịnh.

 1.050.000 đ/sv/môn

Lịch học chuẩn

Ngày: 13/06/2020

Lịch thi: 13/06/2020

(Thầy Tuấn_0975497568)

5

Toán cao cấp 1 (TC: 2)

Tạ Văn Tấn

 700.000 đ/môn

Lịch học chuẩn: 

Ngày 13/06/2020

Lịch thi: 13/06/2020

Cô Dung

*) Ghi chú:

- Kinh phí học lại tính theo số tín chỉ, quy định mới về đào tạo đại học hiện nay;

+ Hệ đào tạo liên thông khối ngành kỹ thuật học phí tính theo tín chỉ: 350.000đ/ 1 tín chỉ

- Tất cả các môn học lại trên yêu cầu sinh viên phải đến trường học lại;

- Lịch học lại sẽ tổ chức trong tháng 6, lịch thi TN trung tuần tháng 7

 

Tin tức khác