Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Học phí khóa học liên thông đại học ngành xây dựng K14 và 15 kỳ 2

Khóa học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng, khóa học liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng khóa học 14.1 và 15.1 tạm tính kỳ 2.

KINH PHÍ ĐÀO TẠO KHÓA HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG KỲ 2

Lớp liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng;

Lớp liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng;

Khóa học liên thông xây dựng - TCXD 14.1 - TCXD 15.1 và CDXD 14.1 - CDXD 15.1

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG KHÓA 14 VÀ 15

HỌC PHÍ ĐÀO TẠO KỲ 2 LỚP HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH XÂY DỰNG

tuyen sinh lien thong xay dung tai ha noi

1. Quy định áp dụng đối với sinh viên lớp học liên thông xây dựng kỳ 2:

- Toàn bộ sinh viên đăng ký hồ sơ học liên thông đại học ngành xây dựng, sẽ tiếp tục vào kỳ 2 của chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học, môn học tương đương số tín chỉ  tại kỳ 2 sẽ được phòng đào tạo phân bổ như thời khóa biểu kỳ 2.

- Lịch học từng môn được sắp xếp theo thời khóa biểu, mỗi tuần học nếu có thay đổi sẽ được cập nhật chính xác trên nhóm lớp để sinh viên biết và thực hiện.

- Để biết chi tiết môn học, thầy cô giảng dạy tương ứng với từng tuần học, sinh viên xem trước ngày học để tham gia học đầy đủ, đúng quy định.

2. Học phí kỳ 2 và các khoản thu áp dụng với khóa học liên thông xây dựng 14 và 15:

- Học phí kỳ 2, gồm:

+ Tổng tín chỉ * 320.000 đ_ Số tín chỉ tạm tính kỳ 2: (Theo thông báo mới nhất tháng 3 năm 2021 tín chỉ, theo đó kinh phí áp dụng năm 2021 điều chỉnh là: 340.000 đ/ tín)

16 tín chỉ *320.000 đ= 5.120.000 đ (Năm triệu một trăm hai mươi nghìn đồng)

 

+ Hỗ trợ cơ sở vật chất đào tạo:

300.000 đ/ tháng *5 tháng = 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng)

Tổng tạm thu kỳ 2 các lớp liên thông đại hoc ngành xây dựng: 6.620.000 đ/ kỳ2 (Sáu triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng)

 Theo kế hoạch tuyển sinh - Đào tạo cập nhật mới nhất vào, kinh phí đào tạo trên tín chỉ đối với ngành kỹ thuật có điều chỉnh năm 2021 là: 340.000 đ/ tín.

⇒ Hiện tại, học kỳ 2 khóa học liên thông ngành xây dựng vẫn đang tiếp tục cập nhật tín chỉ theo bảng điểm chuyên ngành tốt nghiệp của sinh viên. Nên học phí kỳ 2 sẽ được tính chính xác khi kết thúc, đối với sinh viên đã nộp tạm như trên sẽ thu bù khi kết thúc học kỳ 2. 

*) Lưu ý: 

- Theo kế hoạch tuyển sinh - đào tạo cập nhật năm học 2021, tín chỉ đào tạo khối ngành kỹ thuật có điều chỉn là: 340.000 đ/ tín

- Số tín chỉ phát sinh và kinh phí tăng tại kỳ 2 sẽ thu bù khi kết thúc học kỳ 2;

⇒ Thời gian hoàn thiện học phí kỳ 2: Từ ngày 03/04 đến hết ngày 08/05/2021.

>>> Xem lịch học kỳ 2 khóa học liên thông ngành xây dựng K14 - 15

 

 

 

Tin tức khác