Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
DSsv lớp học liên thông đại học ngành xây dựng chưa hoàn thiện HP kỳ 4

SV các lớp học liên thông từ trung cấp lên đại học và lớp học từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng thuộc các khóa học 11.1 và 12.1 còn chưa nộp học phí kỳ 4.

SV HỌC LIÊN THÔNG XÂY DỰNG CHƯA HOÀN THIỆN HỌC PHÍ KỲ 4

Lớp học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng;

Lớp học liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng;

Khóa học liên thông xây dựng: 11 và 12.1

NIÊM YẾT DANH SÁCH SV CÒN ĐANG HỌC LIÊN THÔNG XÂY DỰNG CHƯA NỘP HỌC PHÍ

- Học phí từng kỳ áp dụng với sinh viên đang học liên thông ngành xây dựng các lớp được nhà trường triển khai thu vào đầu mỗi kỳ học. Thời gian thực hiện thu học phí giao động từ 3 tuần - 4 tuần đầu tiên của kỳ học đó.

- Tuy nhiên, cho đến nay là khoảng thời gian vượt quá rất nhiều về mốc thời gian mà trường đã quy định, nhưng còn nhiều sinh viên vi phạm vào quy định hoàn thiện học phí từ kỳ 1 đến kỳ 4.

 Dưới đây là danh sách cho đến thời điểm này, sinh viên chưa nộp và còn thiếu học phí. Theo quy định những sinh viên này sẽ không đủ điều kiện dự thi kết thúc môn tại kỳ học đó. Sau buổi thi hoàn thiện các môn học kỳ 4 mà sinh viên không hoàn thiện học phí nhà trường sẽ ra quyết định xóa tên khỏi danh sách lớp.

 

CẬP NHẬT SV HỌC LIÊN THÔNG XÂY DỰNG KHÓA 11 VÀ 12 CHƯA NỘP HỌC PHÍ

 

hoc lien thong dai hoc nganh xay dung

Danh sách sv học liên thông ngành xây dựng cấm thi vì chưa hoàn thiện học phí theo quy định

 

Tin tức khác