Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Chương trình học Cao đẳng tiếng Trung Quốc - Ngành ngôn ngữ tiếng Trung

Trường đào tạo ngôn ngữ tiếng Trung Quốc - Hệ Cao đẳng chính quy ngành ngôn ngữ tiếng Trung - Tiếng Hàn Quốc - Tiếng Nhật Bản - Tiếng Anh. Xét tuyển hồ sơ hàng tháng.

Trường đào tạo  ngành ngôn ngữ - Hệ Cao đẳng tiếng Trung Quốc 

 

truong xet tuyen cao dang tieng trung quoc

 

Chương trình đào tạo ngôn ngữ tiếng Trung Quốc

- Tên ngành - Nghề đào tạo: Tiếng Trung Quốc

- Mã ngành: 6220209 

- Trình độ đào tạo: Cao đẳng

- Loại hình đào tạo: Chính Quy

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

- Thời gian đào tạo: 02 - 03 năm (tương đương 24 tháng)

 

Khai giang khoa hoc cao dang tieng trung quoc tai Hai phong va ha Noi

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng ngôn ngữ tiếng Trung Quốc và các ngôn ngữ khác

 

Mục tiêu đào tạo ngôn ngữ tiếng Trung Quốc

- Đào tạo cử nhân Tiếng Trung Quốc tại bậc cao đẳng có đủ phẩm chất đạo đức tốt, kỹ năng nghề nghiệp, nhân cách sư phạm, sức khỏe tốt, có tri thức về văn hóa Trung Quốc, kỹ năng sử dụng thành thạo tiếng Trung Quốc kỹ năng nghe - nói - đọc - viết

- Có những hiểu biết về lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội đất nước Trung Quốc.

- Hoàn thành khóa học sinh viên có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Trung Quốc, đáp ứng được nhu cầu của xã hội và của nền kinh tế nước nhà trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng phát triển.

Kiến thức đáp ứng chương trình Cao đẳng tiếng Trung Quốc:

- Kỹ năng vận dụng được những kiến thức về Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình làm việc và cuộc sống.

- Biết – hiểu và thực hiện tốt các nhiệm vụ về quốc phòng – an ninh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Kỹ năng khai thác các kiến thức tin học cơ bản, một số phần mềm và áp dụng được  trong quá trình học tập, trong công việc và cuộc sống.

- Trang bị thành thạo tiếng Trung Quốc với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết với trình độ ngôn ngữ HSK4 theo thang đánh giá năng lực của Chính phủ Trung Quốc tức tương đương bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, tiếng Anh đạt chứng chỉ A2.

- Có đủ nghiệp vụ đủ để làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ kinh doanh, đặc biệt là nắm vững kiến thức, cơ sở lý luận và khả năng thực hành biên phiên dịch trong tình huống giao tiếp về ngôn ngữ tiếng Trung.

 

khai giảng khoa hoc cao dang tieng trung quoc tai Ha Noi

Khai giảng khóa học Cao đẳng tiếng Trung Quốc 

 

Trường đào tạo  ngành ngôn ngữ - Hệ Cao đẳng tiếng Trung Quốc 

Chương trình đào tạo ngôn ngữ tiếng Trung Quốc

- Tên ngành - Nghề đào tạo: Tiếng Trung Quốc

- Mã ngành: 6220209 

- Trình độ đào tạo: Cao đẳng

- Loại hình đào tạo: Chính Quy

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

- Thời gian đào tạo: 02 - 03 năm (tương đương 24 tháng)

Mục tiêu đào tạo ngôn ngữ tiếng Trung Quốc

- Đào tạo cử nhân Tiếng Trung Quốc tại bậc cao đẳng có đủ phẩm chất đạo đức tốt, kỹ năng nghề nghiệp, nhân cách sư phạm, sức khỏe tốt, có tri thức về văn hóa Trung Quốc, kỹ năng sử dụng thành thạo tiếng Trung Quốc kỹ năng nghe - nói - đọc - viết

- Có những hiểu biết về lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội đất nước Trung Quốc.

- Hoàn thành khóa học sinh viên có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Trung Quốc, đáp ứng được nhu cầu của xã hội và của nền kinh tế nước nhà trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng phát triển.

 

truong tuyen sinh cao dang ngo ngu tieng trung quoc

Lớp Cao đẳng ngôn ngữ tiếng Trung và Hàn Quốc ngoại khóa

 

Kiến thức đáp ứng chương trình Cao đẳng tiếng Trung Quốc:

- Kỹ năng vận dụng được những kiến thức về Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình làm việc và cuộc sống.

- Biết – hiểu và thực hiện tốt các nhiệm vụ về quốc phòng – an ninh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Kỹ năng khai thác các kiến thức tin học cơ bản, một số phần mềm và áp dụng được  trong quá trình học tập, trong công việc và cuộc sống.

- Trang bị thành thạo tiếng Trung Quốc với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết với trình độ ngôn ngữ HSK4 theo thang đánh giá năng lực của Chính phủ Trung Quốc tức tương đương bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, tiếng Anh đạt chứng chỉ A2.

- Trang bị nghiệp vụ để làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ kinh doanh, đặc biệt là nắm vững kiến thức, cơ sở lý luận và khả năng thực hành biên phiên dịch trong tình huống giao tiếp về ngôn ngữ tiếng Trung Quốc.

 

xet tuyen cao dang tieng trung quoc hoc lien thong cao dang

Thông tin đào tạo Cao đẳng tiếng Trung Quốc - Hệ liên thông và văn bằng 2

 

Môn học chung - Đại cương khóa học Cao đẳng ngôn ngữ Trung Quốc

- Môn 1: Chính trị

- Môn 2: Pháp luật

- Môn 3: Giáo dục thể chất

- Môn 4: Giáo dục Quốc phòng - An ninh

- Môn 5: Tin học

- Môn 6: Tiếng anh

Danh mục môn học, modun chuyên ngành khóa học Cao đẳng ngôn ngữ tiếng Trung 

1. Môn chuyên ngành cơ sở tiếng Trung Quốc

- Môn 7: Dẫn luận ngôn ngữ

- Môn 8: Tiếng việt thực hành

- Môn 9: Cơ sở văn hóa VN

- Môn 10: Tiếng Trung Quốc tổng hợp 1

- Môn 11: Tiếng Trung Quốc tổng hợp 2

- Môn 12: Tiếng Trung Quốc tổng hợp 3

- Môn 13: Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4

- Môn 14: Tiếng Trung Quốc tổng hợp 5

- Môn 15: Tiếng Trung Quốc nghe 1

- Môn 16: Tiếng Trung Quốc nói 1

- Môn 17: Tiếng Trung Quốc đọc 1

- Môn 18: Tiếng Trung Quốc viết 1

- Môn 19: Tiếng Trung Quốc nghe 2

- Môn 20: Tiếng Trung Quốc nói 2

- Môn 21: Tiếng Trung Quốc đọc 2

- Môn 22: Tiếng Trung Quốc viết 2

- Môn 23: Tiếng Trung Quốc nghe 3

- Môn 24: Tiếng Trung Quốc nói 3

- Môn 25 Tiếng Trung Quốc đọc 3

- Môn 26 Tiếng Trung Quốc viết 3

2. Các môn học - Mô dun thuộc chuyên ngành đào tạo Cao đẳng tiếng Trung Quốc

- Môn 27:  Tiếng Trung Quốc Du lịch - Khách sạn

- Môn 28: Tiếng Trung Quốc Thương mại

- Môn 29: Văn hóa Trung Quốc

- Môn 30: Tiếng Trung Quốc biên dịch

- Môn 31: Tiếng Trung Quốc phiên dịch

- Môn 32: Thực tập tốt nghiệp

 

hoc cao dang tieng trung - tuyen lien thong va van bang 2

Sinh viên khoa ngôn ngữ tham gia hoạt động thể thao tại trường

 

Liên hệ học Cao đẳng tiếng Trung Quốc

Trương Cao đẳng Duyên Hải

Lô 14 - 15 - BT1 - Khu đô thị Tân Tây Đô - Đan Phượng - Hà Nội

Liên hệ: Hotline/ Zalo_ 0979 86 86 23 (Ms Quý)

Email: xuanquy@duyenhai.edu.vn

Website: daotaodaihan.com

Hoặc ghi danh rực tuyến tiaji mục :Đăng ký ngay" để nhận tư vấn:

Khóa học Cao đẳng tiếng Trung Quốc - Nhập học Cao đẳng ngôn ngữ tiếng Trung Quốc

tuyen sinh cao dang tieng trung quoc tai ha noi

Tin tức khác