Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Nội dung khóa học chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch

Chương trình học chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tại Hà Nội, Đà Nẵng, HCM

HỌC NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH 

NỘI DUNG HỆ 1 THÁNG - 2 THÁNG - 3 THÁNG

 

buoi da ngoai lop nghiep vu huong dan vien du lich 

Lớp nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch đi thực tế

Đào tạo nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch hệ 1 tháng:

Phần 1: Kiến thức cơ sở nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch(45 tiết):

- Địa lý Việt Nam và tình hình kinh tế xã hội Việt Nam

- Lịch sử Việt Nam

- Văn hóa Việt Nam

- Hệ thống chính trị và các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch

Phần 2: Kiến thức ngành và nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch (90 tiết)

- Tuyến điểm du lịch Việt Nam và xây dựng chương trình du lịch

- Tâm lý khách du lịch

- Giao tiếp ứng xử trong du lịch

- Phẩm chất đạo đức nghề hướng dẫn du lịch

- Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

- Thực hành hướng dẫn du lịch

Phần 3: Thực tập cuối khóa nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch (7 ngày tương đương với 56 tiết)

chung chi nghiep vu huong dan vien du lich

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch 1 tháng - 2 tháng - 3 tháng

Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch hệ 2 tháng:

Phần 1: Kiến thức cơ sở nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch (90 tiết)

- Địa lý Việt Nam và tình hình kinh tế xã hội Việt Nam

- Lịch sử Việt Nam

- Khái quát lịch sử văn minh thế giới

- Văn hóa Việt Nam

- Hệ thống chính trị và các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch

Phần 2: Kiến thức ngành và  nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch (156 tiết)

- Tổng quan du lịch 

- Quản trị kinh doanh lữ hành

- Tuyến điểm du lịch Việt Nam

- Tâm lý khách du lịch

- Giao tiếp ứng xử trong du lịch

- Phẩm chất đạo đức nghề hướng dẫn du lịch

- Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

- Thực hành hướng dẫn du lịch

Phần 3: Thực tập cuối khóa nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch( 7 ngày tương đương với 56 tiết)

Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch hệ 3 tháng:

Phần 1: Kiến thức cơ sở nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch (156 tiết)

- Địa lý Việt Nam và tình hình kinh tế xã hội Việt Nam

- Lịch sử Việt Nam

- Khái quát lịch sử văn minh thế giới

- Văn hóa Việt Nam

- Hệ thống chính trị và các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch

Phần 2: Kiến thức ngành và nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch (180 tiết)

- Tổng quan du lịch

- Quản trị kinh doanh lữ hành

- Tuyến điểm du lịch Việt Nam

- Tâm lý khách du lịch

- Giao tiếp ứng xử trong du lịch

- Phẩm chất đạo đức nghề hướng dẫn du lịch

- Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

- Thực hành hướng dẫn du lịch

Phần 3: Thực tập cuối khóa nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch (7 ngày tương đương với 56 tiết)

Tin tức khác