Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo

Liên tục khai giảng khóa khai thác máy tàu biển, cập nhật các khóa học hàng hải

Trường đào tạo nghề hàng hải - khai giảng các lớp học thuyền viên - lớp học khai thác máy tàu biển - điều khiển tàu biển - điện tàu thủy. Cấp đổi các giấy tờ thuyền viên.

Cập nhật chương trình đào tạo nghề điều khiển tàu biển, khóa học lái tàu biển

Trung tâm huấn luyện thuyền viên giới thiệu các khóa học điều khiển tàu biển, Sơ cấp nghè điều khiển tàu biển, trung cấp nghề điều khiển tàu biển, cao đẳng nghề lái tàu biển.

Mở lớp học sơ cấp nghề khai thác máy tàu biển và các khóa học thuyền viên

Mở các lớp khó học sơ cấp nghề khai thác máy tàu biển - lớp sơ cấp nghề điều khiển tàu biển - Sơ cấp nghề điện tàu thủy. Khai giảng lớp học liên thông và văn bằng 2 nghề hàng hải.

Liên tục đào tạo sơ cấp nghề boong, lái tàu biển, cấp đổi giấy tờ thuyền viên

Nhà trường liên tục khai giảng các khóa học sơ cấp nghề boong - nghề điều khiển tàu biển - nghề lái tàu và các khóa học nghề hàng hải, cấp đổi các giấy tờ thuyền viên.

Lịch khai giảng khóa học sơ cấp nghề thuyền viên, các khóa học hàng hải

Trung tâm huấn luyện thuyền viên mở các khóa học sơ cấp nghề lái tàu biển, sơ cấp nghề khai thác máy tàu biển và sơ cấp nghề điện tàu thủy và các khóa học dành cho ngành hàng hải.

Khoa tàu biển hưởng ứng ngày tết trồng cây, khai giảng khóa học hàng hải

Thầy cô giáo cùng học sinh - sinh viên khoa tàu biển và các khoa của trường cao đẳng Duyên Hải tổ chức lễ phát động trồng cây. Hưởng ứng ngày tết trồng cây năm 2021.