Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Nội dung đào tạo an toàn lao động theo thông tư 27 cho nhóm 4

Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động dành cho nhóm 4 đối với người lao động làm mọi ngành nghề, địa điểm học tại Hà Nội - Đà Nẵng - Tp.HCM

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NHÓM 4

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM

"Giới thiệu chương trình huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động nhóm 4"

 

khoa hoc an toan lao dong cho nhom 4

Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho nhóm 4

 

♦ Chương trình đào tạo an toàn lao động nhóm 4 hiện tại công ty CP giáo dục Việt Nam đưa vào đào tạo theo Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 quy đnh về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Nội dung học an toàn lao động dành cho nhóm 4 như sau:

1. Kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động:

- Mục đích, ý nghĩa của công tác An toàn lao động, vệ sinh lao động; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về An toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở;

- Các chính sách, chế độ về An toàn lao động, vệ sinh lao động đối với người lao động;

- Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa;

- Các kiến thức cơ bản về kỹ thuật An toàn lao động, vệ sinh lao động; nội quy An toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;

2. Các yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cấp phân xưởng hoặc tương đương:

- Người học an toàn lao động nhóm 4 được hướng dẫn biển báo, quy trình làm việc An toàn lao động, vệ sinh lao động mà người lao động phải tuân thủ khi thực hiện công việc tại phân xưởng;

- Công dụng, cách sử dụng và bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân;

- Cách xử lý tình huống về các phương pháp sơ cứu tai nạn lao động.

3. Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động với công việc được giao:

- Các yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh tại nơi làm việc và biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động;

- Quy trình làm việc an toàn; quy trình vận hành, xử lý sự cố máy, thiết bị được giao;

- Phối hợp làm việc tập thể trong công việc.

 

dao tao an toan lao dong cho nhom 4

Các khóa học huấn luyện an toàn lao động tại doanh nghiệp

 

⇒ Kết thúc chương trình huấn luyện an toàn lao động nhóm 4, học viên được làm bài kiểm tra và báo cáo danh sách hoàn thành chương trình huấn luyện an toàn lao động nhóm 4.

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 4  TẠI ĐÂY

>>> Khóa học chứng nhận giảng viên dạy an toàn lao động

>>> Thông tin tuyển sinh liên thông xây dựng trung cấp, cao đẳng lên đại học chính quy

>>> Tuyển sinh trung cấp xây dựng học 1 năm - 2 năm - 3 năm

>>> Tuyển sinh Trung cấp chính quy văn thư lưu trữ học 1 năm - 2 năm - 3 năm

 

Tin tức khác