Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Lớp trung cấp hành chính văn thư xem nội dung ôn thi tốt nghiệp

 Các lớp học trung cấp văn thư lưu trữ hệ 1 năm - 2 năm - 3 năm  thi tốt nghiệp tháng 5.2017 xem nội dung ôn thi tốt nghiệp chuyên ngành hành văn thư. 

NỘI DUNG ÔN TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN THƯ 1 NĂM - 2 NĂM - 3 NĂM

• Khóa học trung cấp văn thư lưu trữ hệ 1 năm:

(Hệ học văn bằng 2 trung cấp văn thư): 2016 - 2017

• Khóa học trung cấp văn thư lưu trữ hệ 2 năm và 2 năm 3 tháng

(Hệ tốt nghiệp THPT và trượt tốt nghiệp THPT): 2015 - 2017

• Khóa học trung cấp hành chính văn thư hệ 3 năm:

(Hệ tốt nghiệp THCS): 2014 - 2017

Môn thi tốt nghiệp chuyên ngành Văn thư lưu trữ hệ trung cấp

Lý thuyết tổng hợp - Thực hành nghề

 

>>> Xem lịch thi tốt nghiệp các khóa học trung cấp hành chính văn thư - Trung cấp Luật

>>> Xem lịch học và ôn thi tốt nghiệp hệ trung cấp văn thư và trung cấp Luật

 

MÔN LÝ THUYẾT TỔNG HỢP HỆ TRUNG CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ

- Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh Luật hành chính;

- Cơ cấu tổ chức Chính phủ; Tên gọi của các Bộ, cơ quan ngang Bộ của Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2015;

- Đặc điểm các cơ quan thẩm quyền chung và cơ quan thẩm quyền riêng;

- Phương pháp quản lý hành chính nhà nước;

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ;

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính Phủ;

- Địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân;

- Cán bộ, công chức, viên chức (Khái niệm, quyền lợi, nghĩa vụ)

MÔN THỰC HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI HỆ HỌC TRUNG CẤP VĂN THƯ

* Phần 1: Tổ chức cơ quan nhà nước

- Vẽ sơ đồ cơ cấu tổ chức của một cơ quan;

- Vẽ sơ đồ về cơ cấu tổ chức văn phòng hoặc phòng hành chính của một cơ quan

* Phần 2: Văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật soạn thảo văn bản

- Cách thiết lập số và ký hiệu của từng loại văn bản cụ thể;

- Cách thiết lập phần thẩm quyền ký văn bản;

- Cách thiết lập tên cơ quan ban hành văn bản;

- Soạn thảo các loại quyết định cá biệt; Quyết định thành lập, quyết định khen thưởng, kỷ luật, quyết định thuyên chuyển, điều động, bổ nhiệm;

-  Soạn thảo các loại công văn hành chính như: Công văn đề nghị, yêu cầu, công văn phúc đáp, công văn hướng dẫn, công văn đôn đốc, nhắc nhở, công văn mới;

- Soạn thảo các loại biên bản như: Biên bản đại hội, biên bản hội nghị, cuộc họp; biên bản bàn giao;

- Soạn thảo tờ trình;

- Soạn thảo báo cáo;

- Soạn thông báo.

* Phần 3: Nghiệp vụ công tác văn thư

-  Cách thức lập sổ văn bản đi;

- Cách lập sổ văn bản đến;

- Cách lập sổ chuyển giao văn bản;

- Lập các danh mục hồ sơ mẫu cho một cơ quan;

- Lập hồ sơ theo các đặc trưng riêng;

* Phần 4: Nghiệp vụ lưu trữ

-  Xây dựng phương án phân loại tài liệu cho một cơ quan; 

- Học xây dựng lịch sử đơn vị hình thành phông và lịch sử phông cho một cơ quan.

Tin tức khác