Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Lớp liên thông ngành xây dựng CDXD 9 và 10 xem kế hoạch học lại, TL

Hệ liên thông cao đẳng lên đại học ngành xây dựng khóa 9.1 và 10.1 xem lịch tổ chức học lại - thi lại và danh sách sinh viên tham gia học lại - thi lại hiện tại.

KẾ HOẠCH HỌC LẠI - THI LẠI KHÓA HỌC LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Lớp liên thông cao đẳng lên đại học ngành xây dựng 9.1: CDXD 9.1

Lớp liên thông cao đẳng lên đại học ngành xây dựng 10.1: CDXD 10.1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LẠI - THI LẠI

CÁC LỚP HỌC LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG KHÓA 9 VÀ 10

MÔN HỌC LẠI VÀ THỜI GIAN HỌC LẠI - KINH PHÍ ÁP DỤNG LỚP LIÊN THÔNG XÂY DỰNG:

- Môn học lại:

+ CHKC3: Nguyễn Quang Quyền, Nguyễn Sỹ Việt, Phạm Tấn Vinh

+ Sức bền vật liệu 1: Ninh Ngọc Doanh, Đinh Văn Dũng, Nguyễn Hồng Phúc

- Thời gian học lại:

+ 08h_ngày 09/12/2017

+ Tổ chức thi vào 14h_ngày 10/12/2017

- Kinh phí học lại:

+ 1.000.000 đ/ Sinh viên/ Môn

MÔN THI LẠI - THỜI GIAN THI LẠI - KINH PHÍ ÁP DỤNG VỚI LỚP HỌC LIÊN THÔNG

- Môn thi lại:

1. Kết cấu thép 2: Nguyễn Quang Quyền

2. KTTC: Nguyễn Quang Quyền, Nguyễn Hồng Phúc

3. TCTC: Nguyễn Quang Quyền, Nguyễn Hồng Phúc, Lê Công Triệu, Phạm Tấn Vinh

4. Kiến trúc 1 (DD): Đào Văn Yên

5. Địa chất công trình: Nguyễn Hồng Phúc, Trần Thế Dương, Vũ Minh Phúc, Nguyễn Quang Quyền, Cầm Văn Trang, Lê Công Triệu, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Sỹ Việt, Nguyễn Thanh Trường, Cao Văn Tùng, Đào Văn Yên.

6. Ứng dụng TH: Nguyễn Hồng Phúc (CDXD 10.1_HN6), Cao Viết Thành, Nguyễn Quang Tú (CDXD10.1_HN1)

- Thời gian tổ chức thi lại: 

+ Môn Ứng dụng TH(SAP): 15h_ngày 09/12/2017 

*) Lưu ý: Sinh viên có tên thi lại chuẩn bị máy tính đã cài sẵn phần mềm SAP 2000

+ Các môn còn lại từ mục 1 - mục 5 và 2 môn học lại (CHKC1+SBVL1): 14h_Ngày 10/12/2017.

- Kinh phí đăng ký thi lại 1 môn là:

+ 200.000 đ/môn/sinh viên

THỜI GIAN HOÀN THIỆN HL- TL VỚI LỚP LIÊN THÔNG XÂY DỰNG CDXD 9.1 VÀ 10.1

- Thời gian đăng ký học lại - Thi lại: Từ ngày 06/12/2017 đến hết ngày 08/12/2017

⇒ Để đảm bảo kịp cho sinh viên các lớp liên thông cao đẳng lên đại học ngành xây dựng 9.1 và 10.1, hoàn thiện các đầu môn học để đủ điều kiện thi tốt nghiệp tháng 1.2018. Nên lịch tổ chức học lại - thi lại cũng sẽ thực hiện trong thời gian ngắn, phòng kế toán và phụ trách quản lý sinh viên học liên thông xây dựng yêu cầu sinh viên đến hoàn thiện kinh phí học lại - thi lại trước ngày tổ chức. Nên sinh viên các lớp liên thông xây dựng có tên theo danh sách liệt kê bên trên, thực hiện nghiêm túc về thời gian quy định để không ảnh hưởng đến quá trình thực hiện.


 >>> Lịch ôn và thi tốt nghiệp lớp liên thông cao đẳng lên đại học ngành xây dựng 9.1 và 10.1

 

Tin tức khác