Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Lớp liên thông đại học ngành xây dựng từ khóa 5 đến khóa 7 còn nợ môn

Sinh viên các lớp học liên thông ngành xây dựng cho đến nay đã học xong chương trình liên thông xây dựng, hiện các khóa 5 đến khóa 7 sinh viên vẫn còn nợ môn.

CÁC KHÓA HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG CÒN NỢ MÔN

Lớp liên thông đại học ngành xây dựng: TCXD 5.2

Lớp liên thông đại học ngành xây dựng dựng: TCXD 6.1

Lớp học liên thông ngành xây dựng: TCXD 7.1

• Sinh viên các khóa học liên thông đại học ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng từ khóa 5 đến khóa 7 cho đến nay vẫn còn nợ môn học. Theo số liệu thống kê của phòng đào tạo liên thông xây dựng báo để các em có tên bên dưới, nhà trường sẽ tổ chức đợt học lại - thi lại đợt cuối cho các em vào tháng 6 năm 2017. Nếu sau đợt này em nào không đến đăng ký tham gia nhà trường sẽ hủy không tổ chức bất cứ đợt học lại - thi lại nào cho các khóa trên nữa, đồng thời hủy toàn bộ kết quả học tập của sinh viên đó, vì quá thời gian đào tạo hệ liên thông theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.

•  Nên sinh viên các lớp học liên thông xây dựng các khóa có tên sau đến địa điểm đã học liên thông để đăng ký học lại - thi lại vào 08h_11h Ngày 10/06/2017. Quá ngày giờ quy định bộ phận quản lý sinh viên học liên thông xây dựng sẽ chỉ báo những trường hợp đã đến đăng ký về trường để tổ chức.

⇒ Kết thúc thời gian đăng ký sẽ báo lịch học lại - thi lại để sinh viên các lớp liên thông đại học xây dựng biết và tham gia đúng với kế hoạch phòng đào tạo tổ chức.

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH XÂY DỰNG VÀ MÔN HỌC CÒN NỢ

1. Sinh viên học liên thông đại học ngành xây dựng TCXD 5.1:

+ Trần Đào Minh: Kiến trúc công nghiệp (Thi lại: 200.000 đ/Môn)

2. Sinh viên lớp liên thông trung cấp lên đại học ngành xây dựng: TCXD 6.1:

+ Nguyễn Văn Bình(21/03/1987): Hình họa (Học lại: 1.400.000 đ/môn)

+ Trần Bá Đức: Kinh tế xây dựng, KC thép1, An toàn lao động, Cấp thoát nước, Vẽ kỹ thuật (Học lại: 1.400.000 đ/môn)

+ Trịnh Văn Cường: 19 môn (Đã đến đk)

+ Đặng Tuấn Trường: Kỹ thuật thi công, ĐA. TCTC, ĐA. KTTC (Học lại: 1.400.000 đ/ môn)

+ Đinh Văn Quang: Cơ học lý thuyết 1 (Học lại)

3. Lớp liên thông xây dựng khóa 7; TCXD 7.1

+ Trần Văn Trường: Đồ án KTTC (Học lại)

+ Trương Đình Nhân, Nguyễn Ngọc Sơn: Vật liệu XD (Đã đăng ký)

 

 

 

Tin tức khác