Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Kinh phí đào tạo liên thông đại học ngành xây dựng K14 và 15 kỳ 2

Khóa học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng và khóa học liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng khóa học 14.1 và 15.1. cập nhật học phí đào tạo.

KINH PHÍ ĐÀO TẠO KHÓA HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG KỲ 2

Lớp liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng;

Lớp liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng;

Khóa học liên thông xây dựng - TCXD 14.1 - TCXD 15.1 và CDXD 14.1 - CDXD 15.1

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG KHÓA 14 VÀ 15

HỌC PHÍ ĐÀO TẠO KỲ 2 LỚP HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH XÂY DỰNG

tuyen sinh lien thong xay dung tai ha noi

1. Quy định áp dụng đối với sinh viên lớp học liên thông xây dựng kỳ 2:

- Toàn bộ sinh viên đăng ký hồ sơ học liên thông đại học ngành xây dựng, sẽ bước vào kỳ 2 của chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học, môn học tương đương số tín chỉ  tại kỳ 2 sẽ được phòng đào tạo phân bổ như thời khóa biểu bên dưới.

- Lịch học từng môn được sắp xếp theo thời khóa biểu, mỗi tuần học nếu có thay đổi sẽ được cập nhật chính xác trên nhóm lớp để sinh viên biết và thực hiện.

- Để biết chi tiết môn học, thầy cô giảng dạy tương ứng với từng tuần học, sinh viên xem trước ngày học để tham gia học đầy đủ, đúng quy định.

2. Học phí kỳ 2 và các khoản thu áp dụng với khóa học liên thông xây dựng 14 và 15:

- Học phí kỳ 2, gồm:

+ Tổng tín chỉ * 320.000 đ_ Số tín chỉ tạm tính kỳ 2:

16 tín chỉ *320.000 đ= 5.120.000 đ (Năm triệu một trăm hai mươi nghìn đồng)

 

+ Hỗ trợ cơ sở vật chất đào tạo:

300.000 đ/ tháng *5 tháng = 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng)

Tổng tạm thu kỳ 2 các lớp liên thông đại hoc ngành xây dựng: 6.620.000 đ/ kỳ2 (Sáu triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng)

*) Lưu ý: 

- Nếu phát sinh nhiều hơn số tín chỉ dự kiến sẽ thu bổ xung vào kỳ 3;

 

- Nếu có thay đổi về tiền tín chỉ năm học 2021 sẽ điều chỉnh thu bổ xung vào kỳ 3 và thông báo chi tiết tới sinh viên.

⇒ Thời gian hoàn thiện học phí kỳ 2: Từ ngày 03/ 04 đến hết ngày 08/05/2021.

>>> Xem lịch học kỳ 2 khóa học liên thông ngành xây dựng K14 - 15

 

 

 

Tin tức khác