Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Khóa học liên thông xây dựng khóa 91 và 101 xem kế hoạch học lại thi lại

Phòng đào tạo gửi khóa học liên thông xây dựng từ trung cấp lên đại học và liên thông từ cao đẳng lên đại học khóa 9.1, 10.1 về danh sách và lịch TL

 KHÓA HỌC LIÊN THÔNG XÂY DỰNG XEM DANH SÁCH VÀ LỊCH THI LẠI

Lớp học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng: TCXD 9.1 - TCXD 10.1

Lớp học liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành xây dựng: CDXD 9.1 và CDXD 10.1

Danh sách các môn thi lại - học lại kèm danh sách sinh viên học liên thông các lớp trên.

Phòng đào tạo liên thông xây dựng gửi sinh viên các lớp học liên thông ngành xây dựng khóa 9 và khóa 10 danh sách các môn học lại - thi lại. Sinh viên nắm kế hoạch và theo dõi thời gian tổ chức thi lại - học lại để trả nợ môn đúng với thời gian. Những sinh viên thuộc đối tượng được thi lại, nêu không đến đăng ký thi lại hoặc thi lại không qua sẽ thuộc danh sách học lại.

DANH SÁCH SV HỌC LIÊN THÔNG XÂY DỰNG THI LẠI - HỌC LẠI VÀ THÔNG TIN KHÁC

1. Lệ phí thi lại áp dụng cho sinh viên liên thông xây dựng từ khóa 9.1:

= 200.000 đ/ sinh viên/ môn học.

***) Lưu ý:

+ Riêng môn Cơ học kết cấu 1 + 2  các em không đi học sẽ phải học lại, thời gian tổ chức học lại và kinh phí học lại sẽ thông báo chi tiết khi có lịch tổ chức.

Sinh viên có trong danh sách thi lại phải đến đăng ký thi lại trước ngày thi lại 3 ngày, để nhà trường chuẩn bị đề đúng với số lượng sinh viên đăng ký tương úng. Hết thời gian đăng ký thi lại, sinh viên học liên thông xây dựng khóa 9.1 và 10.1 không đến đăng ký, sẽ xóa tên trong danh sách thi lại và chuyển sang danh sách học lại.

2. Thời gian tổ chức thi lại của lớp liên thông xây dựng 8.1:

- Thu lệ phí thi lại các môn theo danh sách đi kèm bên dưới bắt đầu từ ngày 13/05/2017 và kết thúc vào ngày 17/05/2017. Vậy phòng quản lý sinh viên liên thông xây dựng báo để các em thực hiện đúng theo thời gian quy định trên.

- Lịch thi lại các môn có tên bên dưới được tổ chức như sau:

* Đợt 1 (Lịch chính xác): Ngày 29 - 30/07/2017:

+ Ngày 29/07/2017: Tổ chức thi lại các môn của hệ liên thông từ trung cấp lên đại học khóa 9.1 và 10.1

+ Ngày 30/07/2017: Tiếp tục thi lại các môn khóa học liên thông xây dựng từ trung cấp lên đại học và cao đẳng lên đại học môn còn lại của khóa 9.1 và 10.1. Danh sách môn thi lại và sinh viên phải thi lại có tên bên dưới.

Còn một số em chưa hoàn thiện lệ phí thi lại, phòng quản lý sinh viên liên thông xây dựng sẽ chỉ thu lệ phí thi lại vào sáng ngày 7h30 - 08h _ ngày 29/07/2017, Nếu trước giờ thi lại mà sinh viên không hoàn thiện sẽ không được dự thi môn đó hoặc có thi sẽ hủy kết quả thi.

 

***) Lưu ý:  Điểm thi đã biết tại mục "Tra cứu điểm thi các lớp liên thông xây dựng" , nên những môn nào bên dưới em nào bị trượt mà chưa có tên hoặc không bị trượt mà có tên thi lại báo lại để được đối chiếu cho đúng.

DANH SÁCH SINH VIÊN VÀ MÔN THI LẠI LỚP LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG

 

Stt

Môn TL - HL

Tên SV thi lại

1

G.tích 2

Đào Văn Yên,Học, Lê Hùng Cường,Phạm Hữu Thành,Hoàng Trung Minh, Nguyễn Cao Kỳ, Vũ Văn Khánh, Phan Văn Xuân, Phan Văn Tuyên, Nguyễn Tiến Nam, Trần Văn Dũng, Đinh Hồng Tuấn, Đoàn Tiên Phong, Đinh Văn Dũng, Ninh Ngọc Doanh, Nguyễn Hồng Phúc.

2

Giải tích 1

Nguyễn Khương Duy, , Lê Hùng Cường,Phạm Hữu Thành,Hoàng Trung Minh, Nguyễn Cao Kỳ, Vũ Văn Khánh, Phan Văn Xuân, Phan Văn Tuyên, Nguyễn Tiến Nam, Trần Văn Dũng, Đinh Hồng Tuấn, Đoàn Tiên Phong, Đinh Văn Dũng, Ninh Ngọc Doanh, Nguyễn Hồng Phúc.

3

Đại số

Nguyễn Đức Văn, Nguyễn Văn Trọng, Bùi Thái Dương, , Lê Hùng Cường,Phạm Hữu Thành,Hoàng Trung Minh, Nguyễn Cao Kỳ, Vũ Văn Khánh, Phan Văn Xuân, Phan Văn Tuyên, Nguyễn Tiến Nam, Trần Văn Dũng, Đinh Hồng Tuấn, Đoàn Tiên Phong, Đinh Văn Dũng, Ninh Ngọc Doanh, Nguyễn Hồng Phúc.

4

Vật lý

Nguyễn Văn An, Nguyễn Thanh Trường, Cao Văn Tùng, Nguyễn Văn Đường, Bùi Thái Dương, Đỗ Văn Thắng, Nguyễn Xuân Trường(88), Lê Công Triệu, , Lê Hùng Cường,Phạm Hữu Thành,Hoàng Trung Minh, Nguyễn Cao Kỳ, Vũ Văn Khánh, Phan Văn Xuân, Phan Văn Tuyên, Nguyễn Tiến Nam, Trần Văn Dũng, Đinh Hồng Tuấn, Đoàn Tiên Phong, Đinh Văn Dũng, Ninh Ngọc Doanh, Nguyễn Hồng Phúc, Phạm Quốc Hải,Vũ Sơn Hải, Lê Tiến Thành.

5

Hình họa

Nguyễn Ngọc Tám, Phạm Quốc Hải, Nguyễn Khương Duy, Phạm Văn Toàn, Lê Tiến Thành, Nguyễn Minh Thắng, Vũ Sơn Hải, Đinh Văn Vĩnh, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Văn Dũng, Tạ Văn Luân, Lê Hùng Cường, Trần Văn Dũng, Phạm Văn Học, Vũ Văn Khánh, Nguyễn Cao Kỳ, Hoàng Trung Minh, Nguyễn Tiến Nam, Phạm Hữu Thành, Đinh Hồng Tuấn, Phan Văn Tuyên, Phan Văn Xuân, Vũ Việt Đức, Phạm Tiến Dũng, Bùi Thái Dương, Nguyễn Văn Đường, Đào Văn Hưng, Hoàng Đình Nghĩa, Trần Viết Sử, Nguyễn Văn Thái, Đỗ Văn Thắng, Nguyễn Văn Trọng, Đoàn Tiên Phong.

6

Vẽ KT

Đào Văn Yên, Lê Công Triệu, Lê Hùng Cường, Trần Văn Dũng, Phạm Văn Học, Vũ Văn Khánh, Nguyễn Cao Kỳ, Hoàng Trung Minh, Nguyễn Tiến Nam, Phạm Hữu Thành, Đinh Hồng Tuấn, Phan Văn Tuyên, Phan Văn Xuân, Vũ Việt Đức, Phạm Tiến Dũng, Bùi Thái Dương, Đào Văn Hưng, Hoàng Văn Hưng, Trần Viết Sử, Nguyễn Văn Thái, Đỗ Văn Thắng, Nguyễn Xuân Trường (88), Đoàn Tiên Phong.

7

N.Lý1

Lê Tiến Thành, Nguyễn Văn Thái, Đỗ Văn Thắng, Đinh Hồng Tuấn, Đoàn Tiên Phong,

8

N.Lý2

Lê Tiến Thành, Nguyễn Cao Kỳ, Phan Văn Tuyên

9

Autocad

 

10

ĐA. BTCT2

Lê Công Triệu

11

KC BTCT2

Lê Công Triệu

12

CHLT1

Lê Tiến Thành, Vũ Sơn Hải, Nguyễn Thanh Trường, Bùi Thái Dương, Phạm Hữu Thành, Nguyễn Cao Kỳ, Phan Văn Tuyên, Đoàn Tiên Phong, Phạm Tấn Vinh, Đinh Văn Dũng, Lê Công Triệu, Cầm Văn Trang, Vũ Thành Công, Ninh Ngọc Doanh, Nguyễn Hồng Phúc.

13

CHKC1+2

Nguyễn Sỹ Việt, Phạm Tấn Vinh, Lê Công Triệu, Nguyễn Quang Quyền,

14

VLXD

Lê Tiến Thành, Đào Văn Yên, Nguyễn Văn Thái, Phạm Tiến Dũng, Hoàng Văn Hưng, Đỗ Văn Thắng, Nguyễn Xuân Trường, Phan Văn Tuyên, Nguyễn Tiến Nam, Đinh Hồng Tuấn, Đoàn Tiên Phong, Cao Minh Phương, Vũ Minh Phúc, Trần Thế Dương, Đinh Văn Dũng, Vũ Trọng Quý, Lê Công Triệu, Cầm Văn Trang, Nguyễn Xuân Trường (87), Nguyễn Hồng Phúc.

15

T.Anh2

Lê Tiến Thành, Đào Văn Yên, Vũ Việt Anh, Nguyễn Xuân Trường(88), Phan Văn Tuyên, Đoàn Tiên Phong, Lê Công Triệu, Nguyễn Hồng Phúc.

16

T.Anh1

Nguyễn Văn Trọng, Phạm Văn Học, Lê Hùng Cương, Phạm Hữu Thành, Hoàng Trung Minh, Nguyễn Cao Kỳ, Vũ Văn Khánh, Phan Văn Xuân, Phan Văn Tuyên, Nguyễn  Tiến Nam, Trần Văn Dũng, Đinh Hồng Tuấn, Đoàn Tiên Phong, Đinh Văn Dũng, Ninh Ngọc Doanh, Nguyễn Hồng Phúc.

17

Thủy Lực

Lê Tiến Thành, Đào Văn Yên, Nguyễn Văn Thái, Vũ Việt Đức, Đoàn Tiên Phong, Lê Công Triệu                                      

18

SBVL1

Lê Tiến Thành, Đào Văn Yên, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Xuân Trường (88), Phan Văn Xuân , Phan Văn Tuyên, Nguyễn Tiến Nam, Trần Văn Dũng, Đinh Hồng Tuấn, Đoàn Tiên Phong, Đinh Văn Dũng, Lê Công Triệu, Ninh Ngọc Doanh, Nguyễn Hồng Phúc.

19

Tin ĐC

Nguyễn Văn Trọng, Phạm Văn Học, Lê Hùng Cường, Phạm Hữu Thành, Hoàng Trung Minh, Nguyễn Cao Kỳ, Vũ Văn Khánh, Phan Văn Xuân, P.V.Tuyên, Nguyễn Tiến Nam, Trần Văn Dũng, Đinh Hồng Tuấn, Đoàn Tiên Phong,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức khác