Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Khóa học liên thông xây dựng 91 và 101 cấm thi chưa hoàn thiện HP kỳ 5

Phòng đào tạo hệ liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng khóa 9.1 và 10.1 đã tổng hợp danh sách sinh viên hiện chưa hoàn thiện HP kỳ 5.

SINH VIÊN KHÓA HỌC LIÊN THÔNG XÂY DỰNG CHƯA HOÀN THIỆN HỌC PHÍ KỲ 5

► Khóa học liên thông trung cấp lên đại học xây dựng  9.1: TCXD 9.1

► Khóa học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng 10.1: TCXD 10.1

- Thời gian hoàn thiện học phí áp dụng với lớp học liên thông từ trung cấp lên đại học ngành xây dựng khóa 9.1 và 10.1 cho đến nay đã quá thời gian quy định, nhưng vẫn còn tồn tại một số sinh viên chưa thực hiện đúng quy định của trường. 

- Phòng đào tạo và bộ phận quản lý sinh viên học liên thông ngành xây dựng đã dà soát và tổng hợp được số lượng cho đến nay còn thiếu hoặc chưa nộp học phí kỳ 5.

- Đối với những sinh viên học liên thông xây dựng khóa 9.1 và 10.1 có tên bên dưới sẽ nhận các hình thức kỷ luật sau:

+ Không được tham gia thi kết thúc môn học kỳ 5_ đợt 1; 

+ Xóa tên trong danh sách lớp sau ngày thi kết thúc môn học kỳ 5_ đợt 1 (Nếu sinh viên không có đơn nêu rõ lý do chậm học phí hệ thống sẽ tự động xóa tên).

>>> Xem quy định nộp HP kỳ 5 và TKB kỳ 5 lớp liên thông xây dựng 9.1 và 10.1: TẠI ĐÂY

SINH VIÊN HỌC LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG VI PHẠM 

(Thiếu HP kỳ 5 và chưa hoàn thiện học phí kỳ 5)

1. Đỗ Văn Thắng

2. Tạ Văn Luân

3. Lê Hùng Cường

4. Phan Văn Xuân (Thiếu 2.000.000)

 

 

Tin tức khác