Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Khóa học liên thông cao đẳng văn thư hành chính K18 xem kết quả thi

Khóa học liên thông từ trung cấp lên cao đẳng văn thư hành chính K18 xem kết quả thi kết thúc môn đã học và thi vừa qua, các môn còn lại sẽ cập nhật tiếp sau.

ĐIỂM THI LỚP HỌC LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG

- Sinh viên học liên thông từ trung cấp lên cao đẳng văn thư hành chính đã tham gia học các môn bên dưới, trong chương trình đào tạo liên thông cao đẳng văn thư hành chính xem kết quả thi kết thúc môn.

- Hệ liên thông từ trung cấp văn thư lên cao đẳng văn thư hành chính đúng chuyên ngành học: 18 môn;

- Hệ liên thông từ trung cấp ngành khác lên cao đẳng văn thư hành chính trái ngành: 22 môn

⇒ Dưới đây là danh sách các môn đã thi trong thời gian sau khi nghỉ dịch, giáo viên đã chấm xong điểm gửi kết quả để sinh viên nắm được điểm cho môn học tương ứng đó.

- DS điểm lần lượt các môn gửi tới SV học liên thông ngành văn thư hành chính, gồm:

+ Công tác văn thư trong Doanh nghiệp;

+ Công tác văn thư trong tổ chức Đảng - Đoàn thể;

+ Công tác văn thư trong trường học;

+ Công tác văn thư trong cơ quan hành chính;

+ Nghiệp vụ lưu trữ;

+ Thực hành soạn thảo văn bản;

 DSSV HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH VĂN THƯ HÀNH CHÍNH VÀ ĐIỂM THI CÁC MÔN TRÊN

 

Hoc lien thong trung cap van thu luu tru len cao dang van thu

DS sinh viên khóa học liên thông cao đẳng văn thư hành chính K18 và kết quả thi

>>> Kết quả thi lớp học văn bằng 2 cao đẳng văn thư hành chính và trung cấp văn thư hành chính K18

Tin tức khác