THÀNH VIÊN
  Tên truy cập

  Mật khẩu

  Đăng ký thành viên mới

THỐNG KÊ
  Lượt truy cập     1239001
  Đang truy cập    
BÌNH CHỌN
  Câu hỏi: Bạn biết đến chúng tôi qua hình thức nào?
  Bạn bè
  Trả lời 2
  Trả lời 3
  Trả lời 4

LIÊN KẾT

 Điểm thi LT lớp Xây dựng 5.1
Phongthi SBD Hodem Ten Ngaysinh Gioitinh Duthi dm1 dm2 dm3
1 DTV 001 Lương Văn An 10/10/1986 Nam FALSE 8 7 6.5
1 DTV 004 Bùi Đình Cấp 12/20/1989 Nam FALSE 9 5.5 6.5
1 DTV 006 Phan Văn Chữ 8/12/1981 Nam FALSE 8.5 6.5 7
1 DTV 008 Nguyễn Văn Công 10/16/1990 Nam FALSE 7 6.5 5
1 DTV 009 Tô Vũ Công 3/1/1989 Nam FALSE 9 5.5 5
1 DTV 012 Đặng Quang Dũng 10/28/1982 Nam FALSE 9.5 7.5 7
1 DTV 013 Lê Quang Dũng 7/9/1990 Nam FALSE 9.5 7 7
1 DTV 014 Vũ Đức Dũng 7/26/1989 Nam FALSE 6 5 6.5
1 DTV 016 Phan Văn Duy 8/24/1978 Nam FALSE 6.5 6 6.5
1 DTV 019 Lê Minh Đức 4/18/1985 Nam FALSE 9.5 7 7
1 DTV 020 Lê Văn Giao 7/27/1984 Nam FALSE 9.5 7 6
1 DTV 021 Đỗ Văn 6/25/1984 Nam FALSE 9.5 8 8
1 DTV 022 Trương Văn 5/18/1987 Nam FALSE 9 6.5 7
1 DTV 023 Nguyễn Văn Hiệp 12/14/1986 Nam FALSE 6.5 6 6.5
1 DTV 024 Nguyễn Văn Hiệu 2/4/1990 Nam FALSE 10 7 8
1 DTV 025 Trần Văn Hoài 9/16/1986 Nam FALSE 8.5 7 6
1 DTV 026 Nguyễn Đình Hoàng 1/5/1989 Nam FALSE 7 6 5.5
1 DTV 027 Phạm Huy Hoàng 12/26/1989 Nam FALSE 9.5 6.5 6
1 DTV 028 Vũ Tuyên Hoằng 11/12/1986 Nam FALSE 7 6 6.5
1 DTV 029 Phạm Văn Huấn 6/17/1983 Nam FALSE 9 8 6.5
1 DTV 030 Hoàng Văn Hùng 5/28/1990 Nam FALSE 9.5 7 6
1 DTV 031 Nguyễn Mạnh Hùng 11/21/1986 Nam FALSE 9 6 5
1 DTV 032 Trịnh Xuân Hùng 10/7/1987 Nam FALSE 9 6 6
1 DTV 033 Trần Đức Hưng 3/18/1986 Nam FALSE 9.5 7 6.5
1 DTV 035 Nguyễn Trung Kiên 10/10/1990 Nam FALSE 7.5 6.5 7
1 DTV 036 Nguyễn Văn Lâm 6/20/1990 Nam FALSE 9.5 7 7.5
1 DTV 037 Nguyễn Văn Liêm 4/6/1986 Nam FALSE 9 7.5 6.5
1 DTV 038 Trần Đức Linh 11/28/1990 Nam FALSE 8.5 7 7
1 DTV 039 Nguyễn Tiến Long 8/10/1990 Nam FALSE 8.5 6 6.5
1 DTV 040 Nguyễn Phước Lộc 7/4/1989 Nam FALSE 8 6.5 7
1 DTV 041 Lê Văn Mên 1/6/1982 Nam FALSE 7.5 6 5.5
1 DTV 042 Nguyễn Văn Nghiêm 3/20/1986 Nam FALSE 7.5 6.5 6
1 DTV 043 Bùi Hải Ninh 6/18/1990 Nam FALSE 7 6.5 5
1 DTV 044 Nguyễn Quốc Phòng 6/25/1990 Nam FALSE 8.5 6.5 6.5
1 DTV 045 Đào Duy Phương 11/13/1979 Nam FALSE 8.5 6 7.5
2 DTV 047 Nguyễn Huy Quang 2/20/1990 Nam FALSE 5.5 6.5 6
2 DTV 048 Nguyễn Văn Quang 12/4/1986 Nam FALSE 7.5 5 6
2 DTV 049 Phạm Trọng Quang 11/19/1984 Nam FALSE 5 5.5 5
2 DTV 052 Vi Văn Song 5/5/1985 Nam FALSE 6 5 5
2 DTV 053 Vũ Hoàng Sơn 3/18/1989 Nam FALSE 5 7 6
2 DTV 056 Đỗ Hữu Thắng 12/1/1987 Nam FALSE 8.5 7 5
2 DTV 057 Nguyễn Mạnh Thắng 12/1/1991 Nam FALSE 8 6 4.5
2 DTV 058 Nguyễn Văn Thắng 10/23/1987 Nam FALSE 7.5 7 5
2 DTV 059 Trần Văn Thinh 6/17/1984 Nam FALSE 9.5 7 5
2 DTV 060 Nguyễn Văn Thịnh 10/27/1987 Nam FALSE 9 7 7
2 DTV 061 Vũ Đức Thuận 9/22/1990 Nam FALSE 8.5 7 6.5
2 DTV 063 Nguyễn Mạnh Thường 7/14/1981 Nam FALSE 9 6 7
2 DTV 064 Bế Xuân Tình 9/19/1989 Nam FALSE 8 6.5 5.5
2 DTV 065 Đặng Đình Trí 5/6/1987 Nam FALSE 9.5 5 4.5
2 DTV 066 Nguyễn Văn Trung 3/13/1990 Nam FALSE 7 6.5 6.5
2 DTV 067 Đỗ Văn Trường 2/19/1987 Nam FALSE 9.5 6.5 6
2 DTV 068 Nguyễn Bá Trường 11/28/1985 Nam FALSE 7 6.5 6
2 DTV 069 Phạm Văn 12/16/1984 Nam FALSE 7 5.5 7
2 DTV 070 Vũ Văn 7/29/1990 Nam FALSE 6 7.5 4.5
2 DTV 072 Hoàng Anh Tuấn 3/27/1982 Nam FALSE 5 5 6.5
2 DTV 074 Trần Ngọc Tuấn 11/2/1987 Nam FALSE 9.5 6.5 7
2 DTV 075 Lê Xuân Tùng 5/2/1985 Nam FALSE 9.5 6 6
2 DTV 076 Nguyễn Đình Tùng 12/20/1988 Nam FALSE 5 5 7
2 DTV 078 Vũ Đình Tùng 10/9/1990 Nam FALSE 3 6 6
2 DTV 079 Nguyễn Mạnh Tường 2/28/1989 Nam FALSE 9.5 8 6
2 DTV 081 Lê Đôn Văn 7/27/1990 Nam FALSE 9.5 5.5 6
2 DTV 082 Nguyễn Văn Việt 5/8/1990 Nam FALSE 9.5 7 6.5
2 DTV 083 Đinh Ngọc Vinh 1/5/1988 Nam FALSE 5.5 7 5
2 DTV 084 Lê Đình Vinh 4/22/1989 Nam FALSE 9.5 7 6
2 DTV 085 Trần Minh Vương 1/12/1990 Nam FALSE 8 7 5
2 DTV 087 Vũ Ngọc Duy 1/11/1986 Nam FALSE 9.5 6.5 4.5
2 DTV 088 Nguyễn Văn Hoà 6/10/1988 Nam FALSE 7.5 6.5 6
2 DTV 089 Lại Văn Cường 9/3/1984 Nam FALSE 5 5 6
2 DTV 090 Trần Quốc Hiệu 8/11/1987 Nam FALSE 6.5 6 7
2 DTV 091 Trường Quang Phương 11/10/1987 Nam FALSE 9 6 5.5
2 DTV 092 Nguyễn Trọng Dũng 10/15/1988 Nam FALSE 5.5 5 5
2 DTV 093 Nguyễn Duy Ngọc 10/13/1990 Nam FALSE 6 5 6
2 DTV 095 Tạ Văn Mạnh 7/6/1984 Nam FALSE 8.5 6 6
2 DTV 096 Lê Huy Quốc 9/25/1986 Nam FALSE 6.5 6 5
2 DTV 097 Nguyễn Văn Tình 11/4/1985 Nam FALSE 6 9 5
2 DTV 098 Đào Ngọc Cường 12/1/1980 Nam FALSE 8 7 6
2 DTV 099 Nguyễn Văn Hời 10/12/1981 Nam FALSE 6 6.5 7TÌM KIẾM

Nhập từ khoá cần tìm

TIN TỨC SỰ KIỆN

  TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG NĂM HỌC 2015
  TUYỂN SINH LỚP TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN THƯ HỌC 1 NĂM HỌC NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH
  TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NGÀNH XÂY DỰNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NĂM 2015
  TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHÍNH QUY NGÀNH HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH HỌC 1 NĂM
  KHAI GIẢNG KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH _ĐỔI THẺ
  ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH XÉT TUYỂN HỌC BẠ VÀO HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CÁC NGÀNH 2015
  Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi ngành Quản trị kinh doanh
  DS thí sinh đủ điều kiện dự thi ngành kế toán tổng hợp
  Thông báo chuyển địa điểm
  Thông báo tuyển sinh liên thông ĐH Điện lực

LIÊN KẾT

,

Trường trung cấp công nghệ hà nội,Trường trung cấp công nghệ hà nội